WOZ-waarde van woningen op erfpacht wordt met 2 procent verlaagd

05.02.2019
Image

Alle WOZ-waardes van woningen die op erfpachtgrond staan worden met 2 procent verlaagd. Dit schrijft wethouder Financiën Udo Kock in een brief aan de gemeenteraad. De verlaging volgt op een gerechtelijke uitspraak vorige maand. De rechter oordeelde dat de gemeente de invloed van erfpacht op de woningwaardering verkeerd berekent. Het besluit van de gemeente wordt verwerkt in de WOZ-waardebeschikkingen die deze maand worden verstuurd. Dit is volgens Kock een eenmalige noodgreep die recht doet aan de uitspraken van de Rechtbank Amsterdam. De gemeente gaat werken aan een nieuwe berekeningssystematiek, maar dat 'complexe proces' kan wel een half jaar duren. Hij verwacht dat met deze maatregel het aantal bezwaarschriften wordt beperkt. De eenmalige verlaging leidt in 2019 tot een derving van circa 1 miljoen aan onroerendezaakbelasting (OZB).

Trefwoorden