Woonbond: 'Geef vrijesectorhuurders toegang tot Huurcommissie'

24.01.18
'Woonbond: 'Geef vrijesectorhuurders toegang tot Huurcommissie'

De Woonbond pleit voor het openstellen van de Huurcommissie voor huurders in de vrije sector. Vandaag debatteert de Kamer over de wetswijziging ter modernisering van de Huurcommissie. Nu kunnen alleen huurders in de gereguleerde huursector een procedure starten over onderhoud of te hoge servicekosten. Terwijl daar in de vrije sector ook geschillen over bestaan.

In een brief aan de Kamer spreekt de Woonbond van een ‘ouderwets onderscheid’. Tegenwoordig hebben steeds meer sectoren (ook pure marktsectoren) een vorm van buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Het is volgens de Woonbond vreemd deze optie voor huurders op de vrije huurmarkt niet te bieden, waardoor zij bij een geschil alleen naar de rechter kunnen. Het moderniseren van de Huurcommissie biedt dé gelegenheid dit recht te zetten.

De Woonbond heeft verder kritiek op de bezuiniging op de Huurcommissie. In het huidige voorstel gaan verhuurders de werkzaamheden van de Huurcommissie voor een groot deel bekostigen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat verhuurders straks sturen op begroting en koers van de Huurcommissie, waar zij een direct financieel belang bij hebben. Wel is de Woonbond positief over het uitbreiden van het takenpakket. De Huurcommissie gaat namelijk ook bemiddelen in geschillen tussen huurder en verhuurder.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS