Woningcorporaties tekenen bezwaar aan bij Belastingdienst tegen Verhuurderheffing

03.10.2019
Image

Zo'n 180 woningcorporaties vervolgen hun campagne tegen de verhuurderheffing. Zij laten vandaag weten in bezwaar te gaan tegen de verhuurderheffing. Rochdale-bestuurder Hester van Buren stelde op Radio1 dat de heffing in strijd is met de Woningwet. Die stelt dat woningcorporaties hun middelen in moeten zetten in het belang van de volkshuisvesting. De belasting zou de kerntaak van de corporaties ondermijnen, Die is investeren in nieuwbouw, verduurzaming en het betaalbaar houden van huurprijzen. Dit jaar betalen corporaties gezamenlijk zo' n 1,7 miljard euro aan verhuurderheffing.

De ingediende bezwaren lopen gelijk op met de actie #ikwileenhuis. Daarmee vragen woningcorporaties en de Woonbond aandacht voor de wooncrisis. Met de website wooncrisis.nl en #ikwileenhuis worden verhalen gedeeld van mensen die vastlopen op de woningmarkt door het tekort aan betaalbare huurwoningen.
Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'Het is volstrekt onverantwoord om deze heffing in stand te houden terwijl we midden in een wooncrisis zitten. Huurders en woningzoekenden zijn uiteindelijk de dupe. Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen, en de verhuurderheffing houdt dit in stand. Het is mooi dat zo veel corporaties hiertegen in actie komen en een bezwaar indienen.'

De verhuurderheffing is in 2013 ingevoerd en loopt jaarlijks op. De belasting wordt alleen geheven op sociale huurwoningen, duurdere woningen zijn vrijgesteld.