Overslaan en naar de inhoud gaan

Zaanstad

 • De dagen lijken geteld voor de Beatrixflat, de eerste moderne hoogbouw van Zaandam. De karakteristieke 25 meter hoge woontoren van Ulrich en Kamphuis uit het begin van de jaren zestig op de hoek van de Peperstraat en de oostoever van de Zaan moet wijken voor de bouw van woontorens met 140 nieuwe appartementen.
  Nieuwsartikel

 • Woningstichting Rochdale en de gemeente Zaanstad zoeken een maatschappelijk geëngageerde ontwikkelaar voor de realisatie van een markant gebouw met 250 tot 320 woningen in Zaandam Oost; de herontwikkeling in Poelenburg voorziet slechts in de bouw van 25 tot 32 sociale huurwoningen. Verder is sprake van de ontwikkeling van een Huis van de Wijk en een gezondheidscentrum.
  Nieuwsartikel

 • De gemeente Zaanstad ontvangt 22,5 miljoen euro uit het Volkshuisvestingfonds om te investeren in Zaandam-Oost, zo heeft minister De Jonge bekendgemaakt. De Rijksbijdrage maakt het mogelijk tweehonderd woningen levensloopbestendig te maken, vijfhonderd particuliere woningen te verbeteren, 166 woningen die in het verleden door corporaties zijn verkocht terug te kopen en drie ontmoetingsplekken te realiseren, inclusief een Huis van de Wijk. Ook wordt de buurt groener gemaakt.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie ZVH heeft een koop-/aannemingsovereenkomst getekend voor de bouw van Timbr, een woongebouw met 158 sociale en middeldure huurwoningen. Het gebouw is onderdeel van de transformatie van de Kogerveldwijk in Zaandam. Dit gebied aan de oostzijde van de Zaan wordt de komende twintig jaar omgevormd tot een nieuwe stedelijke woonbuurt. Timbr wordt voor een groot gedeelte gerealiseerd in hout en gebouwd met een modulair bouwsysteem van bouwpartners Ursem en Heddes.
  Nieuwsartikel

 • Parteon heeft een wooncomplex met 47 sociale huurappartementen in De Bannehoven opgeleverd, een nieuwe woonwijk in Zaandijk op de plek waar voorheen het Zaanse gemeentehuis stond. Er komen 26 eengezinswoningen vrij doordat huurders zijn overgestapt naar deze nieuwbouwwoningen. "Door ouderen te stimuleren om te verhuizen naar geschikte woningen zoals die in De Bannehoven, creëren we niet alleen ruimte voor nieuwe huurders, maar ook voor jonge gezinnen die op zoek zijn naar een passende woning… meer
  Nieuwsartikel

 • Op de plek van de voormalige zeepfabriek Hilko en de verffabriek Evert Koning, gaan gebiedsontwikkelaar AM de gemeente Zaanstad en Rochdale de komende jaren de nieuwe wijk Hilko met 116 woningen ontwikkelen. De nieuwe wijk is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Kogerveldwijk en de transformatie van de Boerejonkerbuurt.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Parteon en gemeente Wormerland hebben een overeenkomst getekend voor de realisatie van 29 flexwoningen aan De Kleine Braak in Wormer. De flexwoningen zijn voor jongeren en inwoners uit de gemeente Wormerland die al lang wachten op een betaalbare woning. Ook zijn enkele woningen bedoeld voor statushouders. De woningen worden nog dit jaar geplaatst. Ze vormen samen met de modulaire woningen voor de Oekraïense vluchtelingen een eenheid.
  Nieuwsartikel

 • Volgens de Raad voor de Leefomgeving (Rli) moet het kabinet ingrijpen om te voorkomen dat meer dat honderdduizenden woningen het komende decennium verzakken. De raad adviseert 12 miljard euro opzij te leggen om het herstel van funderingen te subsidiëren. Zonder tijdig ingrijpen loopt de herstelrekening op tot 54 miljard euro in 2035.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporaties WormerWonen en Parteon streven voor de komende zeven jaar naar de bouw van meer dan zeshonderd betaalbare huurwoningen in de gemeente Wormerland, zo blijkt uit de nieuwe Prestatieafspraken met gemeente en vertegenwoordigers van huurders. “In weinig gemeenten is de wachttijd voor een sociale huurwoning zo hoog als in Wormerland. Daarom gaan we samen op zoek naar nieuwe locaties en zetten ons samen in om lopende projecten zoveel mogelijk te versnellen,” aldus Harry Platte,… meer
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Rochdale bouwt 170 tijdelijke sociale huurwoningen op sportpark Poelenburg in Zaandam. De flexwoningen blijven daar maximaal 15 jaar staan. Circa driekwart van de woningen is bestemd voor Zaanse starters; de rest gaat naar statushouders en spoedzoekers.
  Nieuwsartikel

 • In 2021 werden landelijk tienduizend zelfstandige corporatiewoningen toegewezen aan statushouders, zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat slechts om zes procent van de 169.000 zelfstandige huurwoningen die door een ander huishouden is betrokken.
  Nieuwsartikel

 • Het Zaanse college en Rochdale willen 44 oude woningen in de Hondemanstraat (zie foto) in de Zaanse Boerejonkerbuurt slopen en vervangen door negentig nieuwe sociale huurwoningen. Deze verdubbeling wordt mogelijk door trapsgewijs een bouwlaag toe te voegen, tot maximaal vier bouwlagen. Daarnaast voorziet het plan in het opknappen en vergroten van vijftien andere woningen. Die worden na de renovatie in middeldure huursector aangeboden. Het Zaanse college heeft ingestemd met het… meer
  Nieuwsartikel

 • In opdracht van woningcorporatie Rochdale worden 260 sociale huurwoningen gebouwd op het Hembrugterrein in Zaandam. De overeenkomst is gisteren getekend. Hembrug Zaandam BV verkoopt de grond aan Rochdale. De appartementen worden ‘turn key’ ontwikkeld en gebouwd door Ten Brinke.  
  Nieuwsartikel

 • NH Bouwstroom, een samenwerkingsverband van woningcorporaties, gemeenten en leveranciers, is begin november gestart met het plaatsen van modulaire woningen voor Parteon in de Rosmolenbuurt in Zaandam. De woningen zijn van Homes Factory. De initiatiefnemers van NH Bouwstroom zien modulaire woningbouw als belangrijk onderdeel voor de aanpak van de woningnood.
  Achtergrondartikel

 • Ontwikkelaar Blue Banner Red heeft met woningcorporatie Rochdale een overeenkomst getekend voor de realisatie van 106 woningen op een locatie aan de Paltrokstraat in Zaandam. De woningportefeuille van Rochdale in Zaanstad groeit met 73 sociale huurwoningen en 33 middensegment huurwoningen. 
  Nieuwsartikel

 • In de Rosmolenbuurt in Zaandam worden vanaf november 2023 in totaal 95 modulaire eengezinswoningen geplaatst, die in verschillende etappes opgeleverd worden. De woningen worden door Homes Factory bijna volledig in de fabriek afgebouwd. Vervolgens gaan de woningen per schip over de Zaan om in Zaandam gelost te worden. Door deze manier van bouwen en transporteren is er minder overlast op de bouwlocatie. De woningen voor de Hoveniersstraat zijn modulair. Dat betekent dat ze al bijna af zijn op het… meer
  Video

 • NH Bouwstroom, een samenwerkingsverband van woningcorporaties, gemeenten en leveranciers, is deze week gestart met het plaatsen van modulaire woningen voor Parteon in de Rosmolenbuurt in Zaandam. De woningen zijn van Homes Factory. De initiatiefnemers van de NH Bouwstroom zien modulaire woningbouw als  belangrijk onderdeel voor de aanpak van de woningnood. De woningen worden geproduceerd in de fabriek en hebben een uitstekende milieuprestatie, terwijl de uitstoot van stikstof en… meer
  Nieuwsartikel

 • Huizenkopers moeten beter worden beschermd tegen de financiële gevolgen van funderingsproblemen en overstromingen, meent de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dergelijke risico’s werken nu nog niet voldoende door in de uiteindelijke aankooprijzen. Een ‘klimaattabel’ kan een oplossing bieden om de prijs van de betreffende woningen te drukken.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Parteon bouwt 72 flexwoningen aan de Noorderveenweg in Assendelft. Daarover heeft de corporatie een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeente Zaanstad. De woningen zijn specifiek bedoeld voor Zaanse jongeren en spoedzoekers. Nog dit jaar moeten de eerste bewoners er hun woning betrekken. Parteon heeft de woningen al besteld, zo dat ze op korte termijn kunnen worden geplaatst. Elk van de flexwoningen biedt ruimt voor twee tot vier bewoners. De woningen worden niet… meer
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie WormerWonen krijgt per 1 januari 2024 een nieuwe directeur-bestuurder. Cecile Engelsma wordt de opvolger van John van Nimwegen. Zij is nu nog hoofd Wonen van WormerWonen. In het verleden was zij als manager klantdienstverlening werkzaam bij Rochdale; in het verleden ook de werkgever van Van Nimwegen.
  Nieuwsartikel

 • De gemeenteraad van Zaanstad stemt in met het gewijzigde bestemmingsplan voor Badhuisweg 1 op ‘het Eiland’ in Zaandam. Althans, dat is het logische vervolg op de positieve zienswijzen die werden afgegeven tijdens 'het Zaans Beraad' op 14 september. Het raad besluit over het bestemmingsplan op 21 september.
  Nieuwsartikel

 • De gemeenteraad van Zaanstad neemt in september een besluit over wijziging van het  bestemmingsplan voor Badhuisweg 1 op ‘het Eiland’ in Zaandam. Nu nog staat op die plek aan de Voorzaan een leegstaand kantoorgebouw, waar Rochdale eigenaar van is. Het plan voor Badhuisweg 1 bestaat uit de bouw van 120 sociale huurappartementen, verdeeld over twee gebouwen. Rondom de nieuwe gebouwen komt openbare ruimte met parkeerplaatsen en groen.
  Nieuwsartikel

 • De gemeenten en acht woningcorporaties uit Zaanstreek-Waterland verlengen de 65+ verhuisvoordeelregeling met een half jaar tot 1 januari 2024. Ouderen die een grotere (gezins-) woning huren van een corporatie kunnen naar een gelijkvloerse woning verhuizen met behoud van de ‘oude’ huur. Daarnaast ontvangen zij een verhuisvergoeding van € 1.000 en indien gewenst kunnen zij begeleiding krijgen van een doorstroommakelaar van de corporaties. Met deze maatregel willen de gemeenten en corporaties meer… meer
  Nieuwsartikel

 • Na drie maanden intensief samenwerken hebben de deelnemers van de G1000wonen Zaanstreek-Waterland op zaterdag 1 juli het Burgerakkoord aangeboden aan de 29 partners. Aan hen de schone maar knap ingewikkelde taak om invulling te geven aan de ruim 30 voorstellen.
  Achtergrondartikel

 • De Gemeente Zaanstad biedt aan de Gerrit Bolkade in Zaandam ruimte voor het afmeren van twee schepen voor de opvang van 1.000 asielzoekers. Het gaat om twee schepen: de Bibby Renaissance (664 plekken) en de Bibby Progress (314 plekken). Deze schepen worden normaal gesproken ingezet als tijdelijke huisvesting voor personeel bij grote maritieme projecten. Ze worden naar verwachting in november  in gebruik genomen. De dagelijkse leiding op de opvanglocatie is in handen van het COA.
  Nieuwsartikel