Overslaan en naar de inhoud gaan

Miljoenensteun van het Rijk voor verbetering Zaandam-Oost

Image

De gemeente Zaanstad ontvangt 22,5 miljoen euro uit het Volkshuisvestingfonds om te investeren in Zaandam-Oost, zo heeft minister De Jonge bekendgemaakt. De Rijksbijdrage maakt het mogelijk tweehonderd woningen levensloopbestendig te maken, vijfhonderd particuliere woningen te verbeteren, 166 woningen die in het verleden door corporaties zijn verkocht terug te kopen en drie ontmoetingsplekken te realiseren, inclusief een Huis van de Wijk. Ook wordt de buurt groener gemaakt.

Zaandam-Oost bestaat uit de wijken Poelenburg, Peldersveld, Kogerveld, Rosmolenwijk en Zaandam-Zuid. In deze wijken is de woningvoorraad eenzijdig en de kwaliteit van de openbare ruimte en de voorzieningen mager. Er woning relatief veel kwetsbare huishoudens met een stapeling van problemen op het gebied van armoede en schulden, werkloosheid, gezondheids- en onderwijsachterstanden, criminaliteit en ondermijning. De gemeente heeft samen met Parteon en Rochdale een aanvraag gedaan bij het Volkshuisvestingsfonds. Het gaat in totaal om een investering van ruim € 32 miljoen. De resterende tien miljoen wordt op tafel gelegd door de gemeente en beide woningcorporaties.

“Dit is een geweldige impuls voor Zaandam-Oost. Het geld gaan we onder andere investeren in het verbeteren van bestaande woningen omdat er in dit deel van de gemeente relatief veel verouderde woningen zijn met een laag energielabel. Ook gaat er geld naar het verbeteren van de openbare ruimte en naar buurthuizen/ontmoetingsplekken. Door deze bijdrage kunnen we echt het verschil maken in Zaandam-Oost”, zegt wethouder Wonen Harrie van der Laan.

Ook subsidie voor Almere

In totaal heeft het Rijk 175 miljoen euro toegekend aan zestien projecten, waarvan nog drie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Voor Amsterdam Nieuw-West is 27,1 miljoen euro beschikbaar. De gemeente Lelystad krijgt voor de verbetering van 220 appartementen van particuliere eigenaren en verbetering van maatschappelijk vastgoed in Lelystad Oost 5,6 miljoen euro. 

En de gemeente Almere ontvangt 13,2 miljoen voor de aanpak van Almere-Haven. Het geld wordt voor een groot deel uitgegeven als subsidie om 630 particuliere woningen in Almere Haven en de wijken De Wierden en de Hoven te verduurzamen. Op die manier worden de energielasten verlaagd, zodat huizenbezitters deze beter kunnen dragen. Het gaat om huizen die voor 1990 zijn gebouwd met een WOZ-waarde tot maximaal 300.000 euro. Allemaal hebben ze een energielabel C of lager. Afhankelijk van het inkomen van de bewoners wordt tot tachtig procent van de maatregelen om te verduurzamen betaald door de gemeente.
“Om Almere Haven voor te bereiden op een duurzaam energiesysteem moeten we de minst draagkrachtige huishoudens helpen. Woningen moeten daarvoor geïsoleerd en gerenoveerd. De corporaties doen dit al, maar de verduurzaming van particulieren woningen blijft achter. Met dit geld willen we er voor zorgen dat iedereen mee kan doen met het verduurzamen van de woning. Zo pakken we energiearmoede aan en werken we tegelijk aan ons doel om de eerste grote energieneutrale stad van Nederland te worden”, zegt wethouder milieu en klimaat Alexander Sprong.

Daarnaast wordt een deel van het centrum - in de hoek van de Meergronden, Westerdreef, Meerstraat en Bivak - verbeterd, waardoor het er leefbaarder en veiliger wordt. “Het is belangrijk dat wij in Haven een veilig en leefbaar centrum hebben en behouden. Hiervoor is wel een aantal aanpassingen nodig, en nu we geld van het Rijk krijgen is het mogelijk om aan de slag te gaan”, aldus wethouder stadscentra Maaike Veeningen. In Bivak (voormalig politiebureau) komen dertig woningen en voorzieningen.