Overslaan en naar de inhoud gaan

Ruimtelijke ordening

 • Structuurvisie Amsterdam 2040 is een feit
  Nieuwsartikel

 • Structuurvisie Amsterdam centraal in nieuwe Jaarboek AFWC Blik op 2040 Dit jaar is het thema-deel in het Jaarboek van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties gewijd aan de Structuurvisie Amsterdam 2040. De Federatie heeft diverse externe partijen gevraagd hoe zij vanuit hun oogpunt naar de ontwikkeling van de stad kijken. Dat natuurlijk aangevuld met de eigen visie op de ontwikkeling van de stad. 
  Achtergrondartikel

 • Groei van Almere nog net voor verkiezingen verankerd
  Nieuwsartikel

 • De voormalige industriële gebieden aan de Noordelijke IJ-oevers worden omgevormd tot bouwlocaties. Eén daarvan is het terrein van de voormalige NDSM-werf. Met de goedkeuring van het Strategiebesluit NDSM-werf is een volgende belangrijke stap gezet op weg naar woningbouw. De voormalige scheepswerf van ongeveer zeventig hectare moet de komende jaren uitgroeien tot ‘een stadswijk met een monumentaal karakter’, met een mix van wonen, werken, cultuur en recreatie. Er staan 2500 woningen ingetekend.… meer
  Achtergrondartikel

 • Amsterdam kan deze maand inspreken op het nieuwe structuurplan. In de nota staat omschreven waar de komende decennia moet worden gebouwd. Hoe kijken andere overheden tegen die duizenden woningen en bedrijfshectaren aan? De Nieuwe Kaart van Nederland legt feilloos alle conflicten bloot.
  Achtergrondartikel

 • Winst maken uit grondexploitatie is ook in Amsterdam niet langer vanzelfsprekend. Behalve de woningschaarste is er dus ook een financiële noodzaak de gebiedsontwikkeling efficiënter aan te pakken. Tekenaars van de dienst Ruimtelijke Ordening (dRO) beginnen dat ook te merken. Hun stedenbouwkundige plannen worden regelmatig als ‘niet haalbaar’ geretourneerd door de rekenaars van het Ontwikkelingsbedrijf (OGA). Die op hun beurt genoeg krijgen van ontwerpen waar geen enkel kostenbewustzijn uit… meer
  Achtergrondartikel

 • Amsterdam en Almere raken voor woningbouw en werkgelegenheid steeds meer op elkaar aangewezen. Vooral voor het IJmeer buitelen de plannen voor woningbouw, infrastructuur, kustbescherming en natuur en recreatie over elkaar. Om slepende conflicten en dubbele investeringen te voorkomen wordt met het ‘IJmeer Rummicub’ naar het ultieme win/win-scenario gezocht.
  Achtergrondartikel

 • Achtergrondartikel