Structuurvisie Amsterdam 2040 is een feit

17.02.11

Structuurvisie Amsterdam 2040 is een feit

Het zal niemand meer verrast hebben na de jarenlange voorbereidingen. Maar de Amsterdamse gemeenteraad heeft op 16 februari de Structuurvisie Amsterdam 2040 definitief vastgesteld. Via tal van amendementen en moties heeft de raad wel de groeiambities van de stad gerelativeerd: de beoogde groei met netto 70.000 extra woningen moet geen dogma worden en niet ten koste gaan van het woonmilieu en leefklimaat in de stad. In aangenomen moties en amendementen van PvdA en VVD wordt opgeroepen meer aandacht te besteden aan de positie van kinderen en gezinnen in de stad, de aanwezigheid van sportvelden en voorzieningen. Michiel Mulder (PvdA): “Kinderen en gezinnen koesteren we in de stad door ook meer ontspannen woonmilieus te creëren, door de openbare ruimte gebruiksvriendelijk in te richten en door bij nieuwe plannen goed rekening te houden met de behoefte aan scholen en kinderopvang.” De VVD vroeg succesvol aandacht voor nieuwe topmilieus in de stad. VVD-raadslid Daniël van Ree: "In een ongedeelde stad horen ook topmilieus." Hij ziet daarvoor mogelijkheden op de Zuidas, langs de IJ-oevers en op IJburg.

In de structuurvisie Amsterdam 2040 wordt vanuit regionaal perspectief  de gewenste ontwikkeling van de stad op lange termijn geschetst. Daarin wordt een forse groei van het aantal inwoners voorzien. Omdat grote nieuwe uitleglocaties ontbreken, wordt gekozen voor verdichting van de stad om de gewenste toevoeging van 70.000 extra woningen mogelijk te maken. Volgens het geschetste scenario groeit Amsterdam door naar west (Havens West) en Oost (IJburg II).

Zie ook:

De grote verdichting (NUL20, maart 2009)

 

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS