Koopwoning

 • In februari waren de prijzen van koopwoningen voor het eerst sinds april 2014 lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Bestaande koopwoningen waren gemiddeld 0,8 procent goedkoper dan in februari 2022. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.
  Nieuwsartikel

 • De voortgang van het nieuwbouwproject Park Valley in Diemen staat onder druk omdat er onvoldoende belangstelling is voor de geplande koopwoningen. Van de 75 appartementen die in de verkoop zijn gegaan, is slechts 13 procent verkocht. Deze koopcontracten worden ontbonden, zo meldt Business Insider. Het betreft de tweede fase van het project. Ontwikkelaars Dura Vermeer en BPD willen nu eerder starten met fase 3 van het project. Dat omvat de bouw van ruim 200 sociale en middeldure… meer
  Nieuwsartikel

 • Zes huiseigenaren in Amsterdam hebben een boete gekregen voor het niet naleven van de zelfbewoningsplicht. Het gaat om boetes van zo’n 22.000 euro per woning. Daarnaast is een ‘last onder dwangsom’ opgelegd van 43.000 euro om te bewerkstelligen dat de woningen alsnog door de kopers worden bewoond. 
  Nieuwsartikel

 • In het vierde kwartaal van vorig jaar zijn overal in Nederland de prijzen van bestaande koopwoningen gedaald ten opzichte van het kwartaal eerder, zo blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Ook van alle woningtypen daalden de prijzen. De prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland zijn in het vierde kwartaal van 2022 met 2,4 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Het is de eerste prijsdaling in negen jaar. In alle provincies daalden de prijzen; dat is na het… meer
  Nieuwsartikel

 • In het derde kwartaal van vorig jaar zijn ruim een derde minder nieuwbouwkoopwoningen verkocht dan een jaar eerder. Dit is de grootste daling sinds de start van de meting in 2015, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat. Bij de nieuwbouwwoningen ging het om ruim 5.000 transacties, 33,9 procent minder.
  Nieuwsartikel

 • Voor het eerst in negen jaar is sprake van een daling van de huizenprijzen op jaarbasis, met 6,4 procent. De gemiddelde huizenprijs daalde in het laatste kwartaal bijna 4 procent ten opzichte van het vorige kwartaal, naar 407.000 euro. Dit blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers over het vierde kwartaal. De NVM-makelaars verkochten in het vierde kwartaal veel minder nieuwbouwwoningen en bouwkavels: bijna 4.100.
  Nieuwsartikel

 • In 2022 is een voorlopig einde gekomen aan de immer stijgende woningprijzen, ook in Amsterdam. In het vierde kwartaal groeide het aanbod in de hoofdstad iets terwijl de transactieprijzen daalden. Ook het overbieden neemt af. Dat blijkt uit cijfers van de Makelaarsvereniging Amsterdam. MVA-voorzitter Jerry Wijnen spreekt van een "normalisering van de markt". Het derde kwartaal gaf volgens hem een flinke opschudding, mede vanwege de stijgende rente. De ingezette prijsdaling zet in het vierde… meer
  Nieuwsartikel

 • Een nieuw Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen moet starters aan de nieuwbouwwoning helpen die zij normaal niet kunnen betalen. Het fonds gaat 'kortingen' verstrekken die bij de verkoop moeten worden terugbetaald. Initiatiefnemer is OpMaat, een stichting die met KoopGarant en KoopStart al sinds jaren financiële arrangementen aanbiedt aan starters op de woningmarkt. De overheid moet zorgen voor het startkapitaal van 82 miljoen. Daar moet minister en parlement nog over beslissen. Van de… meer
  Nieuwsartikel

 • Een groeiend aandeel huizenkopers kiest bij de aankoop van een woning die daar wat prijs betreft voor in aanmerking komt voor een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het NHG-marktaandeel nam in het derde kwartaal toe naar 66 procent ten opzichte van 61 in het tweede kwartaal. Het gaat daarbij om het marktaandeel van gekochte bestaande woningen onder de 355.000 euro, de NHG-kostengrens van 2022.
  Nieuwsartikel

 • Het Sluishuis aan de rand van IJburg is door Architectenweb is uitgeroepen tot Woongebouw van het Jaar. De jury vindt het een slimme keuze om het kenmerkende Amsterdamse bouwblok als uitgangspunt te nemen en dit te vervormen naar de plek. “Het woonblok voegt daadwerkelijk iets toe aan het repertoire van de Nederlandse woningbouw.” 
  Nieuwsartikel

 • De huizenmarkt hapert door koopdrachtdaling, hogere hypotheekrente en kwakkelende economische ontwikkeling. ABN Amro voorziet voor volgend jaar een gemiddelde daling van de huizenprijzen in Nederland met 2,5%. In met name Amsterdam en de andere grote steden zal de prijscorrectie hoger uitpakken, zo voorziet woningmarkteconoom Philip Bokeloh.
  Nieuwsartikel

 • De Nederlandse woningmarkt wordt "wat rustiger en ruimer", aldus typeert de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) de veranderingen in de koopsector op basis van de jongste kwartaalcijfers. Het aantal huizen dat te koop staat, is in twaalf maanden bijna verdubbeld.
  Nieuwsartikel

 • De VVD verzet zich tegen een uitbreiding van de Huisvestingswet waarbij inwoners ook voorrang krijgen bij de aankoop van bestaande woningen in hun gemeente. Voorrang op huurwoningen en nieuwbouw-koopwoningen is voldoende, meent VVD-Kamerlid Peter de Groot. D66 heeft twijfels.
  Nieuwsartikel

 • Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om eigen inwoners die een huis willen huren of kopen voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente. Wijziging van de Huisvestingswet moet dit volgend jaar mogelijk maken. 
  Nieuwsartikel

 • Het college van Lelystad heeft de raad voorgesteld het kredietplafond van de Starterslening te verhogen met 3 miljoen euro. Het totale bedrag komt hiermee op 11 miljoen euro. Starters op de woningmarkt kunnen in Lelystad onder bepaalde voorwaarden maximaal 65.000 euro lenen om het verschil te overbruggen tussen de prijs van de woning en het bedrag dat zij maximaal kunnen lenen. De lening is voor het eerst in 2007 in Lelystad geïntroduceerd
  Nieuwsartikel

 • De huidige inflatie heeft ook ingrijpende gevolgen voor de Amsterdamse erfpachters. Daarvoor waarschuwt erfpachtadviseur Pieter Zeegers van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA). De Stopera zal volgens de MVA volgende maand aankondigen dat de erfpachttarieven in 2023 met 8,6 procent omhoog gaan. De inflatie wordt onverkort doorberekend aan de erfpachters die onder het nieuwe regime van de eeuwigdurende erfpacht vallen. Voor Amsterdammers die nog onder de zogeheten… meer
  Nieuwsartikel

 • Er tekent zich een trendbreuk af in de koopsector, mede veroorzaakt door de stijgende hypotheekrente. Woningen stegen in juli minder hard in prijs dan in de maanden ervoor. Ook het aantal transacties daalt verder. Bestaande koopwoningen waren in juli 14,5 procent duurder dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.
  Nieuwsartikel

 • Aan het eind van het tweede kwartaal van 2022 waren er in Amsterdam 1.579 woningen te koop. Dat is een stijging van 77 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, zo blijkt uit de jongste woningmarktcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Verruiming van het aanbod past in een nationale trend. Over heel Nederland waren er eind juni ruim veertig procent meer woningen te koop dan in het eerste kwartaal van 2022.
  Nieuwsartikel

 • Investeerders kochten vorig jaar veel minder woningen dan in 2020, zo blijkt uit landelijk onderzoek van het Kadaster naar koopstarters, kleine investeerders (met maximaal 4 woningen) en andere investeerders in de periode 2010 tot en met 2021.
  Nieuwsartikel

 •   In deze video legt Peter Hein van Mulligen van het CBS uit welke factoren hebben bijgedragen aan de enorme prijsstijging van bestaande koopwoningen. Hij kijkt daarbij naar de rol van de hypotheekrente, inkomens, de woningvoorraad en de bevolkingsontwikkeling.  
  Video

 • Voor het eerst in twee jaar daalt in de gemeente Amsterdam de prijs van een koopwoning, zo blijkt uit recente marktcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Gemiddeld ligt de verkoopprijs in de eerste drie maanden van 2022 6 procent onder de prijs in het laatste kwartaal van vorig jaar. Niet alleen de transactieprijs daalt; ook de gemiddelde prijs per vierkante meter laat een daling zien.
  Nieuwsartikel

 • Ruim 3.000 woningen in Amsterdam-Zuidoost kunnen me behulp van een subsidie van 29 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds worden opgeknapt en energiezuiniger gemaakt. Het geld gaat naar woningeigenaren in Kantershof, Rechte H-buurt, Hakfoort-Huigenbos, Hoptille, G-buurt oost, Reigersbos noord, Centrum Reigersbos, Venserpolder west en Venserpolder oost; buurten waar de leefbaarheid minder is dan in de rest van de stad. 
  Nieuwsartikel

 • In Amsterdam Nieuw-West starten bestuursleden van een aantal VvE's een gezamenlijke bond om onderling informatie uit te wisselen, kennis te delen en als belangenbehartiging te fungeren richting gemeente en andere instanties. 
  Nieuwsartikel

 • Aan de explosieve prijsstijgingen in de woningmarkt komt ook dit jaar geen einde. RaboResearch voorspelt een prijsstijging van ruim 17 procent, nadat de prijzen in 2021 gemiddeld al met 21,1 procent stegen. Nooit eerder zijn de huizenprijzen zo snel gestegen.
  Nieuwsartikel

 • De 'jubelton', de fiscaal gunstige schenking voor het eigen huis, wordt toch mogelijk volgend jaar al aangepakt. Niet afgeschaft, maar wel met zo'n driekwart verlaagd van 106.000  naar 27.231 euro. Dat schrijft staatssecretaris Marnix van Rij, vooruitlopend op een uitgewerkt voorstel, aan de Tweede Kamer. 
  Nieuwsartikel