Winnaars bekend van prijsvraag circulair bouwen/renoveren

02.12.2019
Image
De winnaars van de Prijsvraag 'Op weg naar een circulaire stad' zijn Eigen Haard, de Alliantie en Hemubo/Stadgenoot. Zij krijgen elk 40.000 euro als ze hun voorstel hebben uitgevoerd. De twee runners-up, Stadgenoot en Rochdale, kregen een aanmoedigingsprijs van 15.000 euro. De voorstellen liepen zeer uiteen, van de ontwikkeling van een beoordelingskader, via een concreet voorstel voor hergebruik van materialen in kozijnen tot een plan voor deelmobiliteit.
 
Is het nou een prijsvraag of is het subsidie, vroeg wethouder Marieke van Doorninck zich af toen het voorstel voor de Prijsvraag Op weg naar een circulaire stad haar onder ogen kwam. Allebei, zo maakte projectmanager circulaire economie Thieme Hennis (Gemeente Amsterdam) haar duidelijk. Zijn enthousiasme overtuigde haar en zo stonden ze samen bij de bekendmaking van de winnaars op vrijdag 29 november. 
Het door de gemeente en Stichting C-Creators georganiseerde programma vroeg woningbouwcorporaties een circulair renovatieproject in te dienen. Ze werden in contact gebracht met allerlei in circulariteit gespecialiseerde bedrijven. De consortia die daaruit voortkwamen, gingen aan de slag met een ontwikkelingssubsidie van 10.000 euro. Na een haalbaarheidsonderzoek kwamen ze tot een plan van aanpak, dat tijdens de prijsuitreiking werd gepresenteerd. 
Vijf consortia deden mee, Stadgenoot zelfs twee keer. Hoewel het een competitie was, werd keer op keer benadrukt dat de corporaties juist veel kennis en kunde met elkaar uitwisselden. Dat was ook nadrukkelijk een doel en is ook het streven voor de toekomst. 
Hemubo/Stadgenoot kwam met een buitengewoon concreet plan. Zij richten zich op hergebruik van glas en kozijnmaterialen die vrijkomen bij renovatie. Eigen Haard presenteerde met specialist Spaak CS een aanpak om circulariteit onderdeel te maken van hun standaard verduurzamingsaanpak. De Alliantie vatte de scope van de prijsvraag heel ruim op en probeert een stap te zetten naar een circulaire economie. Zij willen bij een project in Amsterdam Noord huurders verleiden hun auto weg te doen, door gedeelde mobiliteitvoorzieningen aan te bieden. Dat moet leiden tot veel CO2-reductie, minder auto's en minder parkeergarages. Daardoor komt er meer ruimte voor woningen.
De inzendingen van Rochdale en Stadgenoot kregen een aanmoedigingsprijs. Beide voorstellen richten zich op de ontwikkeling van een beoordelingskader voor de circulaire milieuprestatie van materialen en producten.   
 
De drie winnaars presenteren hun voorstel bij PakhuisNUL20 op 18 december