Wethouder Ivens neemt Jaarboek AFWC in ontvangst

02.07.14
Ankie Verlaan overhandigt Jaarboek 2014 aan Laurens Ivens
Wethouder Ivens neemt Jaarboek AFWC in ontvangst

In een van zijn eerste publieke optredens heeft de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens op 1 juli het Jaarboek AFWC in ontvangst genomen uit handen van AFWC-voorzitter Ankie Verlaan. Hij riep de corporaties op samen te zorgen voor betaalbaar wonen in de stad. Hij benadrukte zijn aandacht voor achterstallig onderhoud: "elke huurder die huur betaalt heeft recht op een goed onderhouden woning." De nieuwe wethouder wilde zijn plannen voor de stad niet voorzien van concrete percentages of aantallen: "Cijfers zijn mooi, maar daar kunnen mensen niet in wonen."

Het Jaarboek 2014 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties bevat weer een stortvloed aan cijfermateriaal over de werkzaamheden en prestaties van de Amsterdamse corporaties. De Amsterdamse woningvoorraad bestond in 2013 voor 45 procent uit corporatiewoningen tot €699 huur. Het aandeel vrijesectorhuur steeg van 9 naar 11 procent door nieuwbouw (+398) én door liberalisering van - vooral particuliere - sociale huurwoningen (+2 procentpunt). In 2013 daalde de sociale voorraad corporatiewoningen relatief weinig. Weliswaar verkochten de corporaties 1915 bestaande huurwoningen, maar er werden ook 1119 sociale huurwoningen opgeleverd; overigens vooral studentenwoningen. Er werden 549 huurwoningen gesloopt. Het aantal renovaties nam flink toe. Eind 2013 waren er 192.132 corporatiewoningen.

Er komen steeds minder reguliere sociale huurwoningen vrij. De reguliere verhuur via WoningNet zakte naar 5864 sociale huurwoningen. Bestaande huurders blijven zitten en het aanbod neemt af. De afwachtende houding van bestaande huurders geeft starters relatief meer kans; 62 procent van de aangeboden woningen ging naar hen. De gemiddelde inschrijfduur van starters zakte iets van 8,3 naar 8,1 jaar  Beleidsadviseur Jeroen van der Veer van de Federatie benadrukt dat de verhuur via WoningNet steeds minder een goed beeld van de doorstroming. totaal boden de Amsterdamse corporaties in 2013 bijna drie keer zoveel woningen aan voor verhuur (17.106 woningen). Dat komt vooral door de doorstroming in de studentenhuisvesting. Daarnaast verhuurden de corporaties flink wat woningen in de vrije sector (2206) en via tijdelijke verhuur (924).

Meer informatie:

Amsterdamse corporaties in cijfers (NUL20, juli 2014, korte samenvatting)

Het jaarboek 2014 is te downloaden vanaf de AFWC-site

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS