Overslaan en naar de inhoud gaan

Wethouder Ivens per direct weg wegens grensoverschrijdend gedrag

Image
De Amsterdamse woonwethouder Laurens Ivens (SP) is maandag 5 juli per direct afgetreden na klachten over verbaal grensoverschrijdend gedrag. Ivens erkent dat dingen niet goed zijn gegaan en dat hij om deze redenen niet langer kan aanblijven als wethouder.
 
Ivens legt in een brief uit dat hij grensoverschrijdende opmerkingen heeft gemaakt in de richting van vrouwelijke medewerkers. "Ik ben hier ontzettend van geschrokken omdat ik me daar op het moment zelf niet bewust van ben geweest. Achteraf moet ik wel constateren dat deze klachten helaas terecht zijn. Hier is verder naar gekeken en geconcludeerd dat de gedragingen variëren in ernst maar individueel bezien in objectieve zin licht zijn.”Wel geeft hij aan dat  een verzwarende factor is dat 'de ongepaste gedragingen een patroon vormen'. Ivens: "De klachten hebben in alle gevallen geen betrekking op fysiek contact maar betreffen opmerkingen die overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend zijn ervaren.”
 
Burgemeester Femke Halsema legt in een eigen brief uit welke stappen zij heeft genomen sinds in 2019 een eerste signaal binnenkwam over ongewenste e-mails aan een ambtenaar. In 2020 en 2021 volgden meer meldingen bij de Centrale Vertrouwenspersoon van het Bureau Integriteit. Deze lente vond een onafhankelijk onderzoek plaats dat 18 juni werd afgesloten. Ivens heeft vervolgens vastgesteld dat door zijn gedrag een onwerkbare situatie is ontstaan.
 
Halsema vindt dat ook de gemeente lering moet trekken en meldingen van ongewenst gedrag beter moeten worden opgepakt. "De (na)zorg voor medewerkers die signalen afgeven moet veel beter, met name bij het ontbreken van formele meldingen."
 
Ivens was wethouder sinds 2014 en ook de eerste SP-wethouder in het stadsbestuur. Als woonwethouder streed hij zeer actief tegen de invloed van het grote geld in Amsterdam en de overlast van vakantiehuur. Hij maakte zich sterk voor de 40-40-20 regel om vooral betaalbare nieuwbouwwoningen toe te voegen. Met beleggers en projectontwikkelaars lag hij langdurig overhoop maar hij wist uiteindelijk met hen een dealte sluiten voor de bouw van 10.000 middeldure huurwoningen. De landelijke registratieplicht voor Airbnb is mede op zijn conto te schrijven.
 
update 8 juli:
De SP heeft nog geen nieuwe wethouder voorgedragen. Zelfs wordt gespeculeerd óf de SP voor de resterende periode tot de gemeenteraadsverkiezingen wel een nieuwe wethouder wil leveren. De portefeuilles van Ivens worden voorlopig waargenomen door wethouder Marieke van Doorninck. Ongelukkigerwijze is ook directeur Max van Engen van de directie Wonen net gestopt. 

Trefwoorden