Wethouder Ivens per direct weg wegens grensoverschrijdend gedrag

05.07.21
Foto: Amaury Miller
Wethouder Ivens per direct weg wegens grensoverschrijdend gedrag
De Amsterdamse woonwethouder Laurens Ivens (SP) is maandag 5 juli per direct afgetreden na klachten over verbaal grensoverschrijdend gedrag. Ivens erkent dat dingen niet goed zijn gegaan en dat hij om deze redenen niet langer kan aanblijven als wethouder.
 
Ivens legt in een brief uit dat hij grensoverschrijdende opmerkingen heeft gemaakt in de richting van vrouwelijke medewerkers. "Ik ben hier ontzettend van geschrokken omdat ik me daar op het moment zelf niet bewust van ben geweest. Achteraf moet ik wel constateren dat deze klachten helaas terecht zijn. Hier is verder naar gekeken en geconcludeerd dat de gedragingen variëren in ernst maar individueel bezien in objectieve zin licht zijn.”Wel geeft hij aan dat  een verzwarende factor is dat 'de ongepaste gedragingen een patroon vormen'. Ivens: "De klachten hebben in alle gevallen geen betrekking op fysiek contact maar betreffen opmerkingen die overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend zijn ervaren.”
 
Burgemeester Femke Halsema legt in een eigen brief uit welke stappen zij heeft genomen sinds in 2019 een eerste signaal binnenkwam over ongewenste e-mails aan een ambtenaar. In 2020 en 2021 volgden meer meldingen bij de Centrale Vertrouwenspersoon van het Bureau Integriteit. Deze lente vond een onafhankelijk onderzoek plaats dat 18 juni werd afgesloten. Ivens heeft vervolgens vastgesteld dat door zijn gedrag een onwerkbare situatie is ontstaan.
 
Halsema vindt dat ook de gemeente lering moet trekken en meldingen van ongewenst gedrag beter moeten worden opgepakt. "De (na)zorg voor medewerkers die signalen afgeven moet veel beter, met name bij het ontbreken van formele meldingen."
 
Ivens was wethouder sinds 2014 en ook de eerste SP-wethouder in het stadsbestuur. Als woonwethouder streed hij zeer actief tegen de invloed van het grote geld in Amsterdam en de overlast van vakantiehuur. Hij maakte zich sterk voor de 40-40-20 regel om vooral betaalbare nieuwbouwwoningen toe te voegen. Met beleggers en projectontwikkelaars lag hij langdurig overhoop maar hij wist uiteindelijk met hen een dealte sluiten voor de bouw van 10.000 middeldure huurwoningen. De landelijke registratieplicht voor Airbnb is mede op zijn conto te schrijven.
 
update 8 juli:
De SP heeft nog geen nieuwe wethouder voorgedragen. Zelfs wordt gespeculeerd óf de SP voor de resterende periode tot de gemeenteraadsverkiezingen wel een nieuwe wethouder wil leveren. De portefeuilles van Ivens worden voorlopig waargenomen door wethouder Marieke van Doorninck. Ongelukkigerwijze is ook directeur Max van Engen van de directie Wonen net gestopt. 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08 Geactualiseerd op: 27.08.21

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.