Overslaan en naar de inhoud gaan

Weesp in conflict met Ymere over verkoop Weespersluis

Image

De gemeente Weesp is in conflict geraakt met Ymere over de investeringen in sociale woningbouw in Weesp. Zolang de Amsterdamse corporatie daarover geen harde afspraken wil maken, geeft het college geen toestemming voor de geplande verkoop van haar aandeel in Weespersluis aan gebiedsontwikkelaar AM. Weespersluis is een nieuwbouwproject in de Bloemendalerpolder.

Voor de zomer kondigde Ymere al aan niet langer betrokken te willen zijn bij de ontwikkeling van de wijk Weespersluis. De corporatie participeert voor 14,5 procent in het brede consortium dat in de Bloemendalerpolder 2.750 koopwoningen bouwt. Het aandeel van Ymere omvat zo'n vierhonderd dure koopwoningen. "De bouw van dure koopwoningen behoort niet meer tot de taak van een corporatie. Wij willen daarom ons aandeel in de ontwikkeling van Weespersluis aan AM verkopen, zo verklaart een woordvoerster. AM wordt dan verantwoordelijk voor de bouw van 800 woningen in het gebied.
De gemeente wil de verkoop aangrijpen om Ymere meer in sociale woningbouw te laten investeren in Weesp. Volgens de gemeenteraad is dringend behoefte aan extra sociale huurwoningen. "Ymere verkoopt haar aandeel in de Bloemendalerpolder om elders meer investeringen te kunnen doen. Het college wil nu eerst duidelijkheid over het investeren van middelen in Weesp," aldus de gemeente.

Volgens Ymere vergelijkt de gemeente appels met peren. "In de Weespersluis worden alleen koopwoningen gebouwd. Er is een groot aantal partijen verbonden aan de ontwikkeling van de wijk. De plannen voor de wijk kunnen nu niet meer worden gewijzigd," aldus de corporatiewoordvoerster. Zij wijst er ook op dat in dat geval het bestemmingsplan zou moeten worden gewijzigd. De corporatie - die een aantal jaren geleden de plaatselijke corporatie inlijfde - wil op korte termijn een gesprek met PvdA-wethouder Eijking. "De gemeente heeft een woonvisie. Op basis daarvan worden prestatieafspraken gemaakt. Dat is het moment waarop wij met de gemeente praten over onze investeringen in de sociale woningvoorraad," aldus de corporatie.