Verhuurder Camelot in opspraak wegens hoge extra kosten

09.10.18
Verhuurder Camelot in opspraak wegens hoge extra kosten

Stichting !WOON meldt dat de voormalig leegstandsbeheerder Camelot aan studenten en andere starters op de woningmarkt discutabele servicekosten doorberekend. Camelot legt zich inmiddels ook toe op het verbouwen en verhuren van lege kantoren. Een daarvan staat in de Rijswijkstraat in Amsterdam Nieuw-West. Het complex van Camelot in de Rijswijkstraat, met 229 units, is volgens !WOON goed voor meer dan 150 gestarte procedures bij de Huurcommissie. Het bedrijf blijft te hoge kosten berekenen, ook al heeft Camelot eerdere procedures over de servicekosten verloren. Hetzelfde probleem speelt volgens !WOON in een ander pand in Nieuw-West: "De hoge servicekosten zijn een cashmachine voor Camelot, omdat het gros van de huurders nog geen procedure bij de Huurcommissie heeft gestart." De stichting wijst er op dat onterecht betaalde servicekosten nog kunnen nog teruggevorderd worden over 2016 en 2017. Dat zou per huurder wel 40 tot 50 euro per maand kunnen opleveren.

 
Een tiental huurders heeft het bedrijf ook gedagvaard om de hoge kosten van de website ‘MyCastle’ aan te vechten. Huurders kunnen daar hun gegevens wijzigen, klachten indienen en handleidingen van apparatuur downloaden. De onvrede daarover bestaat ook buiten Amsterdam. “Verhuurder van containerwoningen onder vuur vanwege torenhoge kosten” kopte de Stentor op 17 september over een project op Knutteldorp in Deventer. Genoemd worden de torenhoge borg, verplichte aankoop van keukengerei en de verplichting om tweehonderd euro te betalen voor gebruik te kunnen maken van de website ‘My Castle’. !WOON ziet dat als een slinkse poging om alsnog verhuur- of bemiddelingskosten bij de huurder in rekening te brengen. Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, onderdeel van !WOON, heeft daarom in het voorjaar al een klacht ingediend bij Autoriteit consument & Markt (ACM) wegens gedwongen winkelnering. Door de verhuurder werd op een sommatie om het geld terug te betalen niet gereageerd.
Uitspraak in de zaak van de groep huurders heeft volgens !WOON gevolgen voor alle huidige en voormalige huurders bij Camelot. Bij succes kunnen ze het teveel betaalde bedrag terugvorderen. De huurders in Amsterdam worden bijgestaan door !WOON en het Emil Blaauw Proceskostenfonds.
 
In mei besteedde Het NRC al aandacht aan deze kwestie: Inloggen bij je huisbaas voor ruim 200 euro. Daarin wordt het voorbeeld genoemd van alle bijkomende kosten van een appartement van 17 m2 in Sloterdijk: maandelijkse servicekosten à 125 euro, meubileringskosten 65 euro, borg 1.000 euro en 202,50 euro voor het gebruik van de website MyCastle. 
 
volgens !WOON goed voor meer dan 150 gestarte procedures bij de Huurcommissie." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Twee zogeheten ‘economische daklozen’ kregen vorige maand als eersten samen voor een jaar een sociale huurwoning toegewezen in het kader van het project ‘Tijdelijk Onder Dak’. Corporaties, Amsterdam en De Regenboog Groep werken daarin samen om deze groeiende groep een dak boven hun hoofd te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Meer Amsterdammers zoeken het buiten de stad. Die trend was al voor corona gaande. Logisch, in de Zaanstreek of Almere zijn de woningen ruimer en een stuk goedkoper. Maar de bewoners van de stedelijke regio’s Utrecht en Amsterdam kijken inmiddels steeds verder om zich heen. Friesland wint aan...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.