Vereveningsfonds uit de rode cijfers

15.04.11

Vereveningsfonds uit de rode cijfers

Amsterdam heeft het dreigende tekort van ruim 700 miljoen euro in de ruimtelijke sector weggewerkt. Een pakket van maatregelen levert ongeveer 862 miljoen euro aan besparingen op. Dat blijkt uit de doorrekening van het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf. De besparing  wordt vooral gerealiseerd door bouwplannen te schrappen. Wethouder Van Poelgeest wil overigens nog 6000 woningen uit de bouwplannen voor de komende jaren schrappen.

Begin dit jaar dreigde er bij ongewijzigd beleid een enorm tekort in het Verevingsfonds. Door de ineenstortende kantorenmarkt verdampten de te verwachten inkomsten. Ingrijpen was daarom noodzakelijk. Er is enorm geschrapt in de bouwplannen voor het komend decennium. Het aantal woningen in de nieuwbouwplannen voor de komende jaren is teruggebracht van 65.000 naar 42.000. Andere projecten zijn geoptimaliseerd. Ook zijn kosten verlegd naar andere gemeentelijke diensten, zoals de aanleg van riolen, en de corporaties. Tenslotte worden de gemeentelijke verliezen op sociale huurwoningen worden voortaan deels gefinancierd vanuit het Stimuleringsfonds, een ander ruimtelijk fonds.

Naast het terugdringen van het dreigende tekort stond de gemeente voor nog twee opgaven. De stad werkte aan te veel nieuwbouwplannen tegelijk. En het systeem waarmee de verschillende projecten financieel werden beheerd en gecontroleerd bleek slecht toegerust op magere tijden.

Nog minder woningen en kantoren

Het aantal woningen in de nieuwbouwplannen voor de komende jaren is teruggebracht van 65.000 naar 42.000. Dat is volgens wethouder Van Poelgeest nog altijd meer dan de markt aankan. Hij wil daarom nog ongeveer 6.000 woningen uit de plannen schrappen.
Voor de geplande kantoren is de helft al geschrapt. Maar de gemeente wil zeer terughoudend zijn met de nieuwbouw van kantoren. Dat betekent dat de overgebleven nieuwbouwplannen verder naar achter geschoven zullen worden. De komende jaren is er nauwelijks ruimte zijn voor nieuwe kantoren.

Meer info:

Verder bouwen aan de stad (januari 2011)

Wijken veel langer in aanbouw (NUL20, november 2010)

Een tekort van 700 miljoen euro (NUL20, september 2010)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS