Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbod mogelijk op tijdelijke huurcontracten in kwetsbare wijken

Image

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om in bepaalde kwetsbare wijken het gebruik van tijdelijke huurcontracten te verbieden, zo blijkt uit het afgelopen week gepresenteerde wetsvoorstel ‘Lokaal verbod tijdelijke verhuur’. De Wet doorstroming huurmarkt maakte het vanaf 2016 mogelijk tijdelijke huurcontracten af te sluiten. Een van de wijzigingen was de introductie van tijdelijke huurcontracten voor maximaal twee jaar voor zelfstandige woningen en maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woningen. In 2021 is deze wet geëvalueerd. Uit deze evaluatie komt volgens minister Hugo de Jonge naar voren, dat door de snellere doorstroom van huurders de leefbaarheid in sommige wijken is verslechterd. 

Acht jaar geleden was het uitgangspunt dat vaste huurcontracten de norm zouden blijven, maar de praktijk is een andere. Met name particuliere verhuurders in de grote steden maken veelvuldig gebruik van tijdelijke contracten. Dat leidt volgens grote gemeenten in bepaalde wijken tot meer doorstroom. Zij vinden dat ongewenst, omdat zo de binding met de wijk afneemt en de leefbaarheid verslechtert.
De minister voor Volkshuisvesting biedt gemeenten nu de mogelijkheid  tijdelijke verhuur in kwetsbare wijken te verbieden. Het is volgens hem aan gemeenten zelf om de afweging te maken of ingrijpen nodig is. De mogelijkheid voor tijdelijke huurcontracten is daarmee niet van de baan. Een landelijk verbod is volgens hem ook niet nodig omdat huurstijgingen op een andere manier al worden beperkt.
Eerst volgt een consultatieperiode. Parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is voorzien later dit jaar.

Het wetsvoorstel gaat PvdA en ChristenUnie niet ver genoeg. Nog deze week debatteert de Kamer over het initiatiefvoorstel van beide partijen om helemaal een einde te maken aan tijdelijke huurcontracten. Volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer komen veel mensen door flex-contracten in de problemen. "Een tijdelijk contract leidt tot enorm veel stress en ellende. Een vast huurcontract moet weer de norm worden." Hij weet zich verzekerd van de steun van de Woonbond. Zij keurt het 'halfbakken voorstel' van Hugo de Jonge af en roept Kamerleden op voor woonzekerheid te kiezen en het wetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie te steunen.