Overslaan en naar de inhoud gaan

Veel belangstelling voor Blok 0 in de Houthaven

Er blijkt veel belangstelling voor de kavels voor collectieve zelfbouw in de Houthaven. Het projectbureau Houthaven heeft 28 inschrijvingen voor  Blok 0 geregistreerd, van zowel particuliere groepen als professionele partijen. Het aantal inschrijvingen overtreft het aantal kavels. Of de partijen hun plannen ook gefinancierd kunnen krijgen, moet overigens nog blijken.

Dirk de Jager, portefeuillehouder Houthaven, van stadsdeel West is blij dat Blok 0 zoveel initiatief losmaakt bij ondernemende particulieren en professionals: "Dit laat zien dat er ook in deze financieel moeilijke tijd mensen zijn die kunnen en willen ontwikkelen en bouwen. Wat hier natuurlijk meehelpt is de unieke locatie van Blok 0. We beseffen dat we aan het begin staan van dit zelfbouwtraject, maar deze start biedt een hoopvol perspectief op een succesvol verder verloop.”

Groepen particulieren en professionele partijen konden in de maanden maart en april een plan indienen. Deze maand toetst het Projectbureau Houthaven of de inschrijvingen aan de voorwaarden voldoen. Plannen die niet voldoen aan de gestelde criteria kunnen dan nog afvallen. Als er dan nog steeds meer inschrijvingen dan kavels zijn, vindt in juni en juli de toewijzingsprocedure plaats. 

Toewijzing kavels

Onder de inschrijvers worden rangnummers verloot. De hoogste nummers krijgen een optie op een kavel voor de duur van een jaar (tot 1 augustus 2013). Samen wordt een zo ideaal mogelijke verdeling gemaakt over de totale beschikbare strook grond van 170 meter lang. Dan begint het echte werk: het komende jaar moeten de optiehouders hun schetsen uitwerken volgens de kavelregels en het bestemmingsplan.
De inschrijvers met lagere rangnummers staan op de reservelijst en kunnen alsnog aan de beurt komen als een partij uitvalt. Daarnaast gaat het projectbureau Houthaven onderzoeken of er elders in de Houthaven nog mogelijkheden zijn voor zelfbouw. Overigens zitten nog niet alle groepen vol. Geïnteresseerden kunnen zich dus nog melden.
Met Blok 0 moet de sterk vertraagde ontwikkeling van de Houthaven starten. De voor zelfbouw beschikbare strook is 41 bij 170 meter. De kavels zijn 41 meter diep. De lengte bepaalt de initiatiefnemer en varieert dus per kavel. In Blok 0 bouwen straks particuliere groepen en professionele partijen naast elkaar tot acht lagen hoog.