Van Doorninck: afhandeling overstap erfpacht neemt nog jaren in beslag

10.09.2019
Image

De afhandeling van de overstap naar het nieuwe erfpachtsysteem zal nog enkele jaren in beslag nemen. Zo schrijft verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck in een brief aan de gemeenteraad.

De afhandeling van alle overstapaanvragen verloopt ondanks de inzet van extra ambtenaren erg traag. Bij geheel geautomatiseerde afhandeling is de wachttijd slechts enkele weken. Maar, zo schrijft de wethouder, bij veel dossiers is handmatige afhandeling onontkoombaar. Niet altijd is alle informatie voorhanden. Zo ontbreekt het soms aan een WOZ-beschikking. Ook wordt rekening gehouden met een toevloed aan extra aanvragen. Alleen dit jaar kan tegen een gunstig tarief de overstap naar eeuwigdurende erfpacht worden gemaakt. Zij heeft daarom 'de verwachting dat bij een grote hoeveelheid dossiers de afhandeling tot meerdere jaren in beslag gaat nemen.' Aanvragers zullen daar echter geen nadeel van ondervinden, aldus het college.

Erfpachters die voor 1 januari 2020 overstappen kunnen een beroep doen op gunstige voorwaarden en krijgen tien procent extra korting. Daarna blijft overstappen mogelijk, maar wordt voor de berekening van de canon gebruik gemaakt van de WOZ-beschikking 2019, vervalt de extra korting, en wordt een veel hoger buurt-straat-quotum gehanteerd. Daardoor wordt overstappen aanzienlijk duurder.
De Vereniging Eigen Huis (VEH) dringt er bij de gemeente Amsterdam op aan de huidige voorwaarden van de overstapregeling voor woningen op erfpacht volgend jaar niet te verslechteren.

Trefwoorden