Tweede Kamer wil dat corporaties middeldure huurwoningen bouwen

04.04.19
Gebouw Titaan van Eigen Haard, met sociale en middeldure huurwoningen
Tweede Kamer wil dat corporaties middeldure huurwoningen bouwen

Woningcorporaties moeten zonder belemmeringen middeldure huurwoningen met een huur tot 1.000 euro per maand kunnen bouwen. Dat is de strekking van een op 2 april aangenomen Kamermotie. Koepelorganisatie Aedes vindt dat goed nieuws. "Zo kunnen corporaties huurders helpen waarvoor nu nauwelijks geschikte huizen beschikbaar zijn." Het is overigens de vraag in welke corporaties daar gezien hun andere opgaven de middelen voor hebben.

De Tweede Kamer stemde over het wetsvoorstel Maatregelen middenhuur. Minister Ollongren wilde het daarmee voor corporaties minder ingewikkeld maken om middeldure huurwoningen te bouwen, onder andere door de zogeheten markttoets te versoepelen. De Kamer vond dat voorstel niet ver genoeg gaan. GroenLinks en coalitiepartners CDA en CU dienden samen een motie in waarin de markttoets grotendeels wordt afgeschaft voor het bouwen van huurwoningen tot 1.000 euro huur per maand. De Kamer nam zowel de wet als de motie aan.
In de overweging bij de motie stellen de indieners dat de bouw van middenhuurwoningen door marktpartijen nauwelijks van de grond komt, dat er grote behoefte is aan deze woningen en dat corporaties ze kunnen en willen realiseren, maar geremd worden door procedures.

Aedes bepleit al langer dat corporaties met gemeenten en huurdersorganisaties af kunnen spreken dat zij middeldure huurwoningen bouwen. Op plekken waar marktpartijen deze woningen niet bouwen, is het logisch het als een kerntaak van corporaties te beschouwen. Gemeenten en corporaties ervaren de huidige markttoets als complex en omslachtig. Om deze reden wilde minister Ollongren deze toets al versimpelen. In haar wetsvoorstel wordt de markttoets afgeschaft in gebieden waar de grond al in erfpacht aan corporatie is uitgegeven en in gebieden waar al minimaal 75 procent corporatiebezit (DAEB-bezit) is.

Nieuwbouw van middeldure huurwoningen kan onderdeel worden van prestatieafspraken tussen corporaties, huurders en gemeenten. Bestuurder Mieke van den Berg van Eigen Haard is daar voorstander van maar gaf in NUL20 haar aarzelingen daarbij: "We kijken wat mogelijk is, maar de financiering van dergelijke woningen is duurder dan de bouw van sociale huur op basis van WSW-geborgde leningen. We kiezen dan toch liever voor onze sociale huurders." En dan is Eigen Haard nog een van de meest draagkrachtige corporaties in de regio Amsterdam.

Vereenvoudigen blijkt overigens knap ingewikkeld. Het kabinet heeft inmiddels de minimale rendementseis voor dergelijke Niet-DAEB investeringen verlaagd naar 0 procent. Maar behalve deze wijziging in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV), zijn er aanpassingen nodig in de Woningwet, de Huisvestingswet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en - wederom - het RTIV.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 02.12

De Alliantie ontwikkelt de eerste permanente middenhuurwoningen. De 120 woningen komen in Sloterdijk-Centrum. Het is de uitkomst van taaie onderhandelingen met het Grondbedrijf. “Het geld moest ergens vandaan komen. We hebben beiden water bij de wijn gedaan: de gemeente in de grondprijs, wij in...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 01.12

Er is terecht veel kritiek op de manier waarop we naar een aardgasvrij Nederland toewerken, ja ook van mijzelf. Laatst deed Zondag met Lubach een duit in het zakje met de bekende argumenten. Vanuit specialistische hoek verschenen meteen artikelen en blogs die wezen op onjuistheden en halve...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.