Overslaan en naar de inhoud gaan

Twee nieuwe leden Raad van Commissarissen Ymere

De Raad van Commissarissen van Ymere heeft Alex de Groot en Cora Nauta benoemd tot toezichthouder.
Nauta (1953) is ruim 35 jaar werkzaam in de stedelijke vernieuwing in de Randstad. Met als expertise gebied- en projectontwikkeling in herstructureringswijken vervulde zij bestuurlijke en managementfuncties bij o.a. de gemeente Rotterdam en diverse corporaties in de Randstad. Zij was betrokken bij de ontwikkeling van Koopgarant. In haar laatste functie was zij directeur van Woonbron Ontwikkelbedrijf. Op dit moment is zij onder meer directeur van CoRatio, lid van de raad van commissarissen van woningstichting Antonius van Padua en partner van U-turn. Zij richt zich bij Ymere op markt en vastgoed. Nauta volgt ir. Th. Sijmons op, die wegens het aflopen van zijn benoemingstermijn afscheid neemt.
De Groot (1958) heeft gedurende ruim 25 jaar verschillende functies bekleed bij KPN en Shell. In zijn laatste functie was hij CFO van KPN Nederland. Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van financieel management, strategieontwikkeling en het leiden van grote veranderingen in organisaties. De Groot heeft een grote passie voor het verbeteren van de prestaties in organisaties. Zijn aandacht zal in het bijzonder gericht zijn op finance en control. Hij volgt F.J. Smit op, die wegens het aflopen van zijn benoemingstermijn afscheid neemt.

Trefwoorden