Transformatie Bergwijkpark naar levendige woonwijk

05.06.14
Impressie Bergwijkpark van Soeters en Van Eldonk
Transformatie Bergwijkpark Diemen naar levendige woonwijk
update 10 juni 16.30 uur

Van het door leegstaand geteisterde Bergwijkpark in Diemen kan een levendige woonwijk worden gemaakt. Snippe Projecten bv wil de komende jaren meer dan drieduizend koop- en vrije sector huurappartementen realiseren in het voormalige kantorengebied. De bouw van het eerste woningcomplex kan begin volgend jaar van start gaan, zo verwacht initiatiefnemer André Snippe.

Eerder herontwikkelde Snippe een aantal leegstaande kantoren tot de succesvolle Campus Diemen Zuid. Bestaat de campus alleen uit woningen voor studenten. Thans denkt Snippe aan de bouw van een volwaardige woonwijk. "Noem Holland Park de 'nieuwe Jordaan of De Pijp': een gezellige wijk met veel water, smalle straatjes, goede voorzieningen en uitstekende verbindingen," aldus Snippe. Het tijdens de vastgoedbeurs Provada gelanceerde bouwplan is ontwikkeld door de Amsterdamse architect Sjoerd Soeters. "Het gaat om een wijk voor iedereen: van twintig jaar tot tachtig jaar oud. Holland Park lijkt sterk op wat hij eerder in Kopenhagen heeft gemaakt. Nog meer dan op het door hem in Amsterdam-Oost ontwikkelde Java-eiland moet een levendige woonwijk ontstaan met kleine winkels voor de bakker, groenteboer en slager, tal van horecabedrijven en voldoende plek voor bijvoorbeeld de dokter en kinderopvang."

Volgens Snippe is er in Holland Park in totaal ruimte voor 3400 koop- en vrije sector huurappartementen. "Sociale huurwoningen hebben we in onze regio voldoende. Die gaan we niet bijbouwen."

Het naargeestige Bergwijkpark wordt nu nog gedomineerd door leegstaande kantoren. Naar eigen zeggen heeft hij het afgelopen jaar daarvan het grootste deel kunnen aankopen. "We hebben het over een gebied van 100.000 m2. Daar hebben zestien verschillende eigenaren panden in bezit. Veel gebouwen staan onder water. Of hebben nog nooit een gebruiker gehad. Na intensieve gesprekken met eigenaren, beleggers en banken hebben we inmiddels de meeste gebouwen kunnen aankopen. Voor 95% hebben we die gebouwen in bezit gekregen. Ze worden allemaal gesloopt," aldus Snippe. De aankoop van de kantoorpanden financiert hij uit eigen middelen en met hulp van niet nader genoemde private investeerders.

De transformatie van het kantorenpark heeft de volledige steun van de gemeente Diemen, zo verklaart PvdA-wethouder Lex Scholten. "In de strategische visie voor het Bergwijkwijkpark heeft Diemen zich eerder nadrukkelijk uitgesproken voor het uit de markt nemen van 150.000 m2 kantoren - daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van de kantorenleegstand in de stadsregio- en de ontwikkeling van een aantrekkelijke woonwijk. Toen dachten we nog aan samenwerking met verschillende ontwikkelaars, maar inmiddels heeft Snippe Projecten ons vertrouwen gewonnen. Hij heeft zodanige financiers aan zich weten te binden, dat we met hem een 'paraplu-overeenkomst' hebben afgesloten voor het gehele gebied. Vervolgens zal de herontwikkeling deelgebied voor deelgebied gestalte moeten krijgen." Hij spreekt van een spannende ontwikkeling. "Het gaat om een grote opgave, maar de uitstekende bereikbaarheid van het gebied maakt dat we goede kansen zien voor een woonwijk. Soeters heeft daarvoor een heel aantrekkelijk plan gemaakt."

De ontwikkelaar betaalt ook de inrichting van de openbare ruimte. Die wordt na oplevering overgedragen aan de gemeente.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.