Toezichthouder: verdiencapaciteit corporaties loopt terug, maar ze kunnen meer bouwen

31.01.20
Toezichthouder: verdiencapaciteit corporaties loopt terug, maar ze kunnen meer bouwen
De verdiencapaciteit van de woningcorporaties loopt terug, maar sectorbreed is er vooralsnog voldoende investeringsruimte. Dat de bouw van sociale huurwoningen achterblijft ten opzichte van de eigen voornemens kan niet door gebrek aan geld komen. Dat concludeert de toezichthouder in de Staat van de Corporatiesector 2019. Deze Autoriteit woningcorporaties (Aw) waarschuwt er wel voor dat de grote maatschappelijke ambities de financiële grenzen wel sneller in zicht brengen. Bovendien loopt de investeringbehoefte en -capaciteit per woningmarktregio flink uiteen.
 
De financiële positie van corporaties verslechtert, omdat zij steeds meer geld kwijt zijn aan belastingen en onderhoud terwijl de huurinkomsten door landelijke afspraken nauwelijks stijgen. Dat schrijft toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw). Ook de minister van Wonen onderkent deze ontwikkeling, maar tot teleurstelling van branchevereniging Aedes kondigt ze geen stappen aan om de belastingdruk te verlagen. 
De corporaties hebben sectorbreed nog voldoende geld om meer te investeren in nieuwbouw, stelt Kees van Nieuwamerongen, directeur van de Autoriteit Woningcorporaties. Volgens hem zijn de corporaties te voorzichtig. Hij constateert dat van de plannen om jaarlijks gemiddeld 25.000 woningen te gaan bouwen niet veel terecht komt. In 2018 werd slechts 61 procent van de plannen gerealiseerd. In een interview met Cobouw zegt hij de indruk te hebben dat er behoorlijk wat angst is voor de toekomst, en dat dat bepalend is. Dat heeft te maken met de teruglopende verdiencapaciteit.

Snel dalende winst

De winst in de sector loopt inderdaad snel terug. Zonder waardeveranderingen in het vastgoed mee te rekenen is de winst in een jaar tijd met 1 miljard euro gedaald naar 3 miljard in 2018. En de verdiencapaciteit zal in 2019 verder zijn teruggelopen door oplopende belastingen.
De corporaties gebruikten de afgelopen jaren de winst mede om schulden af te lossen, in 2018 wel voor zo'n 2 miljard euro. Daarvoor had ook meer kunnen worden gebouwd. Van Nieuwamerongen vraagt zich dan ook af om afschaffing van de verhuurderheffing wel één op één leidt tot meer bouw, of dat er nog meer wordt afgelost.
De corporaties verklaren de geringe bouwproductie vooral aan zaken die buiten hen liggen: oplopende bouwkosten, tekort aan locaties, trage gemeentelijke procedures, stapeling van eisen en een tekort aan productiecapaciteit. In haar aanbiedingsbrief bij het Aw-rapport wijst minister Stientje van Veldhoven op de korting op de verhuurderheffing voor nieuwbouw vanaf 1 januari. Ze roept de corporaties op om deze middelen nu ook daadwerkelijk te benutten. Verder spoort ze de corporaties aan meer werk te maken van de bouw van middenhuur-woningen in die regio's waar dat nodig is.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 02.12

De Alliantie ontwikkelt de eerste permanente middenhuurwoningen. De 120 woningen komen in Sloterdijk-Centrum. Het is de uitkomst van taaie onderhandelingen met het Grondbedrijf. “Het geld moest ergens vandaan komen. We hebben beiden water bij de wijn gedaan: de gemeente in de grondprijs, wij in...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 01.12

Er is terecht veel kritiek op de manier waarop we naar een aardgasvrij Nederland toewerken, ja ook van mijzelf. Laatst deed Zondag met Lubach een duit in het zakje met de bekende argumenten. Vanuit specialistische hoek verschenen meteen artikelen en blogs die wezen op onjuistheden en halve...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.