Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke woonruimte voor Oekraïners op Kronenburg in Amstelveen

Image

Voor Oekraïense vluchtelingen die bij gezinnen in Amstelveen zijn opgevangen is een nieuw tijdelijk onderkomen gerealiseerd op Kronenburg. Deze zogenoemde verblijfunits zijn bestemd voor gevallen waarin de opvang bij Amstelveense gastgezinnen niet langer houdbaar is.
Maarsen Groep en Zadelhoff hebben het initiatief genomen voor de bouw van tijdelijke verblijfsunits op hun eigen locatie in Kronenburg. Het verblijf is inmiddels gereed en er is plek voor 26 gezinnen. Het wachten is nu nog op de laatste vergunningen. “Het gaat om brandveiligheid”, legt locoburgemeester Herbert Raat uit. “We doen er natuurlijk alles aan om alles zo snel mogelijk rond te krijgen zodat de vluchtelingen een plek hebben.”

Sinds eind februari worden ook in Amstelveen Oekraïners opgevangen door particulieren. Wanneer zij niet langer op hun logeeradres kunnen blijven, zoekt de gemeente per geval een passende oplossing. Maar soms is dat elders in Nederland. Dit vergt veel van vluchtelingen, zeker als zij al een binding hebben met de gemeente vanwege werk, school of familieverbanden. Deze nieuwe woonunits bieden nu een alternatief binnen de gemeentegrens.

Voor de zomer verbood de Raad van State nog de bouw van 2.500 studentenwoningen op Kronenburg. Het bouwplan zou in strijd zijn met de Wet luchtvaart omdat het in een zone ligt met vliegtuiglawaai. Voor (kleinschalige) tijdelijke huisvesting gelden andere normen. Vooralsnog is er toestemming voor zes maanden, maar de gemeente is in overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport voor een langere periode. Deze inspectie is de partij die met succes de bouw van de studentenwoningen aanvocht.