Stikstofprobleem: bouwprojecten in Noord-Holland gaan weer door

13.11.2019
Image
Noord-Holland heeft weer toestemming gegeven voor woningbouw, kantoorontwikkeling en industrie. Dat was nog voor de maatregelen die het kabinet op 13 november aankondigde. Het gaat om projecten in Bergen aan Zee en Amsterdam. Die kunnen doorgaan omdat ze geen extra stikstof uitstoten op Natura2000-gebieden, zo meldt het Provinciebestuur. In Amsterdam betreft het bouwlocaties aan de Santoriniweg en het Burgerweeshuispad. Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur): “Na de maandenlange stilstand zijn we blij dat in de provincie weer gebouwd kan worden zonder dat de natuur daar de dupe van wordt. En hier blijft het niet bij. We verwachten dat de komende weken meer vergunningen kunnen worden verleend.”
 
Op 29 mei deed de Raad van State de uitspraak dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Daardoor stokte de vergunningverlening in heel Nederland. De provincies stelden in oktober nieuwe beleidsregels vast voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er daarom weer vergunningen worden verleend. 
 
update 14 november:
Het is de vraag of de 13 november gepresenteerde stikstofplannen van het kabinet de woningbouw in Noord-Holland weer volledig op gang te helpen. De verlaging van de maximumsnelheid in combinatie met andere maatregelen zou volgens het kabinet genoeg zijn op per jaar 75.000 nieuwe woningen te bouwen. Volgens het RIVM is daar landelijk tot eind 2020 genoeg ruimte voor, maar per locatie is de ruimte verschillend. Met name in de Randstad wordt weinig winst geboekt omdat de maximumsnelheid daar op veel wegen al honderd is.