Stefan Schuwer verlaat Ymere

09.09.2013
Image

Stefan Schuwer verlaat begin volgend jaar woningcorporatie Ymere. Het sterk verminderde investeringsniveau, de keuzes die Ymere daarbij maakt en de inhoud van de posities in de directieraad sluiten onvoldoende aan bij zijn ambities en loopbaanontwikkeling. Zo heeft de corporatie maandag bekend gemaakt.
Op verzoek van de Raad van Commissarissen zal Schuwer zich tot 1 februari 2014 nog bezig houden met een aantal complexe gebiedsontwikkelingen. Zijn vertrek is onderdeel van de vorming van een nieuwe directieraad. Die bestaat vanaf oktober uit twee statutair directeuren en vijf gewone directeuren. Ber Bosveld en Pieter de Jong zijn benoemd tot statutair directeur. Daar wordt vanwege het vertrek van Roel Steenbeek nog een derde directeur aan toegevoegd. De benoeming van De Jong eindigt vervolgens in 2015. De benoeming van Bosveld en De Jong gaat niet gepaard met een wijziging van hun huidige arbeidsvoorwaarden, zo verklaart een woordvoerder. Conform de wet normering topinkomens is pas vanaf 2017 sprake van gedwongen salarisaanpassing.
De vijf andere directeuren zijn: Eric van Kaam (wonen en leven), Viviane Regout (investeren en ontwikkelen), Dory Louwersen (onderhoud) en Linda Sas (concernzaken). Voor het vakgebied verhuur/verkoop bestaat nog een vacature.
De directieraad komt in de plaats van de huidige vierhoofdige Raad van Bestuur en de drie directies van de drie bedrijfsonderdelen wonen, gebied- en projectontwikkeling en waardesturing en financiën en ondersteuning. Steenbeek kondigde afgelopen zomer al zijn vertrek aan. De werving voor zijn opvolging is gaande.

Ymere laat zevenhonderd van de duizend medewerkers intern solliciteren. Daarbij verdwijnen honderd arbeidsplaatsen, vooral bij de ontwikkelafdeling. De afgelopen jaren daalde het investeringsvolume van 400 miljoen tot 150 miljoen euro. Volgens Ymere trekken de verhuurderheffing en saneringsheffingen een enorme wissel op de financiële positie van de corporatie.

Trefwoorden