Overslaan en naar de inhoud gaan

'Steden hebben behoefte aan een nieuw soort binnenstedelijk VINEX-programma'

Image

In de steden moeten snel meer woningen worden gebouwd. Het is volgens Amsterdam, de andere drie grote steden, de 32 middelgrote gemeenten, VNG, IPO, Bouwend Nederland en de organisaties van beleggers (IVBN) en ontwikkelaars (NEPROM) tijd voor een soort van binnenstedelijk VINEX. Samen willen de betrokken partijen de bouw zo goed als mogelijk te versnellen.

Het maandag tijdens de Dag van de Stad gelanceerde programma Stedelijke Transformatie anticipeert op de groeiende vraag naar woningen. “Willen we toekomstige bewoners prettig in de stad laten wonen in een gezonde, duurzame leefomgeving, met alle voorzieningen binnen handbereik, dan is een versnelde transformatie van verouderde stedelijke gebieden dringend noodzakelijk", aldus NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen.

Volgens de initiatiefnemers van het programma is transformatie van oude bedrijventerreinen, spoorwegemplacementen, havens en dergelijke gebieden in de praktijk heel lastig, duurt het lang en is het erg kostbaar. “Versnelling en opschaling van die gebiedstransformaties lukt alleen als overheden en marktpartijen op vernieuwende wijze gaan samenwerken, hun investeringskracht bundelen en bereid zijn om van elkaar te leren. Dat is de reden waarom wij een meerjarig programma starten, waarin steden, marktpartijen en andere belanghebbenden met concrete plannen voor binnenstedelijke gebiedstransformaties kunnen participeren”, zo verklaart wethouder Jop Fackeldey van Lelystad namens de gemeenten. "Gezamenlijk zoeken we oplossingen voor niet-rendabele investeringen in noodzakelijke infrastructurele aanpassingen, milieusanering en grondverwerving. Waar nodig zullen we gezamenlijk richting het Rijk optrekken om onnodig belemmerende regelgeving op te ruimen en grotere vrijheid te creëren bij het besteden van beschikbare overheidsgelden."

Fackeldey verwacht dat met hulp van dit programma een groot deel van de benodigde miljoen nieuwe woningen op transformatielocaties gaan worden gebouwd. Platform31 voert op verzoek van de initiatiefnemers het programma uit.