Overslaan en naar de inhoud gaan

Sluisbuurt krijgt Fins systeem voor ondergrondse afvalinzameling

Image

Amsterdam heeft het geplande ondergrondse afvalinzamelingsysteem (OAT) van de Sluisbuurt gegund aan MariMatic uit Finland. Zij leggen het systeem in de wijk niet alleen aan en exploiteren het ook voor de komende 25 jaar. Aan de aanbesteding van de gemeente deden vier partijen mee. Amsterdam was vooral gecharmeerd van de flexibiliteit en betrouwbaarheid van het MariMatic-systeem. Zij gaan het ontwerp voor dit netwerk van buizen en voor het inzamelgebouw nu verder uitwerken. De start van de aanleg staat gepland voor eerste kwartaal 2021.

Gebruikers kunnen straks in hun woongebouw op een centrale plek, hun afval en grondstoffen aanbieden bij meerdere inwerp-openingen van het buizenstelsel. Via die buizen worden de verschillende stromen ondergronds getransporteerd naar de inzamellocatie, waar vandaan het vervolgens verder wordt opgehaald door vuilniswagens. Hierdoor rijden er geen zware vuilniswagens door de wijk en wordt openbare ruimte uitgespaard omdat er geen afvalcontainers nodig zijn.
Er komen vier afvalstromen: restafval, GFE (groente, fruit en etensresten), OPK (oud-papier en karton) en PMD (plastic, metalen en drinkpakken). Als in de toekomst de afvalfracties wijzigen, kan het systeem worden aangepast. Glas, groot karton en klein huishoudelijk afval kunnen niet via de buizen, maar worden in rolcontainers op dezelfde inzamellocatie verzameld.