Overslaan en naar de inhoud gaan

Sloop/nieuwbouw voor verbetering Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost

Image

De gemeente gaat een grote ingreep doen in het verouderde Holendrecht in Amsterdam Zuidoost. Sociale huurwoningen aan onder meer de Ochtendreef maken plaats voor omvangrijke, heel duurzame nieuwbouw. De plannen voorzien in de realisatie van in totaal 750 nieuwe woningen over vier woonblokken met een maximale hoogte van zestig meter. Ook sneuvelt een groot aantal bomen langs de Holendrechtdreef. 

Volgens verantwoordelijk wethouder Reinier van Dantzig (D66) is de huidige wijk dringend aan vernieuwing toe. Het Holendrechtplein wordt straks de centrale plek in de wijk. Met een nieuwe supermarkt. Ook krijgt de buurt een autoluw karakter. Er worden 107 sociale huurwoningen gesloopt. Die worden vervangen door maximaal 250 nieuwe sociale huurwoningen, 375 middeldure huur- en koopwoningen en circa 125 dure koopwoningen. Hiermee wijkt de gemeente af van de regel: 40 procent sociale huur, 40 procent middenhuur en 20 procent dure huur- en koopwoningen. De afwijking van de standaardverdeling is passend, schrijft Van Dantzig aan de gemeenteraad, omdat de huidige wijk bijna volledig uit sociale woningbouw bestaat. Er is volgens hem juist behoefte een meer gevarieerd woningaanbod, duurzaam en beter ontsloten. Nu hebben veel woningen geen lift. Een meer gevarieerd woningaanbod kan volgens de gemeente ook het veiligheidsgevoel in de wijk versterken. 

"Voor een evenwichtige balans is het wenselijk om het aandeel sociale huur omlaag te brengen. Als het aandeel sociale woningen in de nieuwbouw 30% wordt, daalt het aandeel sociale woningen in de wijk als geheel naar circa 80 procent", aldus Van Dantzig. "Dit is nog steeds vrij hoog in relatie tot andere wijken in Amsterdam." Later dit jaar spreekt de gemeenteraad zich uit over de vernieuwing van Holendrecht.