Overslaan en naar de inhoud gaan

Ruimte voor achthonderd huur- en koopwoningen op Marineterrein

Image

De gemeente Amsterdam kiest voor de bouw van achthonderd woningen op het Marineterrein, zo blijkt uit de conceptnota van uitgangspunten voor het gebied. Zeventig procent van het terrein blijft onbebouwd. Ook voorziet de gemeente in een park aan het water.

“In dit historische gebied komt een nieuw, groen en duurzaam stuk stad. We gaan, nu Defensie het grootste deel van het terrein verlaat, het Marineterrein ontwikkelen tot een gevarieerde wijk, een plek waar mensen kunnen wonen, werken, leren en recreëren”, aldus verantwoordelijk wethouder Everhardt.
De gemeente streeft naar meer dan woningbouw. Op het terrein zal ruimte zijn voor 2.300 arbeidsplaatsen voor bedrijven en voor ongeveer 1.400 studenten en onderwijspersoneel. De geschiedenis van het terrein zal volgens de gemeente zichtbaar blijven. Alle monumenten blijven behouden. Karakteristieke gebouwen worden zoveel mogelijk behouden, net als de oude bomen.

Het Marineterrein bestaat straks uit drie deelgebieden: het Stadspark, het Dok waar het merendeel van de bebouwing komt en de nieuwe kazerne van Defensie in de noordoosthoek van het terrein. De bebouwing wordt twintig tot dertig meter hoog, met daarnaast enkele gebouwen van veertig meter hoogte. Daken zullen een gebruiksfunctie krijgen; groen of terras. Voor het woonprogramma geldt de verdeling: veertig procent sociale huur, veertig procent middeldure huur en twintig procent dure huur en koop.