Ruim duizend woningen met vergunning omgezet naar kamergewijze verhuur

08.02.19
Ruim duizend woningen met vergunning omgezet naar kamergewijze verhuur
Amsterdam heeft in 2018 zo'n 1.200 omzettingsvergunningen verleend voor kamergewijze verhuur, aldus wethouder Ivens in Het Parool. Dat zijn er veel meer dan in 2017 toen maar 187 vergunningen werden verstrekt. Het college werkt wederom aan aanpassingen van de regels, zoals die van geluidsisolatienormen. Ook wordt overwogen het aantal vergunningen per straat of gebied te beperken. Dat moet in de nieuwe huisvestingsverordening van 2020 zijn beslag krijgen. 
 
Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe regels voor woningdelen. Er zijn sindsdien nog twee officiële manieren om - buiten samenwonen of een gezinssituatie - een woning te delen in Amsterdam: de aloude hospitaverhuur en kamergewijze verhuur. Bij dat laatste geldt dat er bij meer dan vier personen moet worden voldaan aan strengere eisen voor (brand)veiligheid.
Het nieuwe 'soepeler' beleid verleidde in 2017 weinig verhuurders tot het aanvragen van een vergunning (187). Die aanvragen kwamen vooral na gemeentelijke handhavingsacties, bijvoorbeeld in Zuidoost. Daarbij werden forse boetes uitgedeeld. Vorig jaar kregen de nieuwe regels veel aandacht nadat bekende Nederlanders als Prins Bernard en VVD-kamerlid Haga woningen kamergewijs bleken te verhuren zonder vergunning.   
 
Woningdelen is al jaren een hoofdpijndossier voor Amsterdamse bestuurders. Enerzijds beantwoordt woningdelen aan een behoefte en zorgt het voor efficiënt gebruik van schaarse woonruimte. Anderzijds gaat het gepaard met illegale praktijken, overlastsituaties en huurprijsopdrijving. Handhaving is lastig omdat kamerverhuurders de regels ontduiken via tal van schimmige constructies, zoals één formele hoofdhuurder, zogenaamde hospitaverhuur of verbod op inschrijving op het adres. De werkelijke verkamering is ongetwijfeld veel groter dan uit de vergunningen blijkt. Er is veel geld mee te verdienen.
Recentelijk wendde Bewonersvereniging De Mirandabuurt zich tot de raadscommissie Wonen. Ze wezen op de vele negatieve gevolgen van grootschalige woningonttrekking in hun buurt. Het Parool citeert bewoonster Jessica Bartels. In haar buurtje zouden wel dertig woningen per maand worden omgezet tot onzelfstandige woningen met drie tot vijf huurders. "Er staat straks geen normaal huurhuis meer in Amsterdam. Dit moet nu stoppen!"
 
Een ander pijnpunt vormt de opstelling van de woningcorporaties. Zij gaven publiekelijk aan de vergunningverlening te negeren omdat zij er niet mee uit de voeten kunnen. Toepassing van de nieuwe geluidseisen op bestaande woongroepen zou bijvoorbeeld leiden tot enorme investeringen en tot grote overlast voor omwonenden. Veel bestaande woningdeelsituaties in corporatiewoningen voldoen daardoor niet aan de regelgeving. Tot ingrijpen van de gemeente heeft dit tot dusver voorzover NUL20 bekend niet geleid.
 
De gemeente heeft meer gedetailleerde cijfers bekend gemaakt over de eerste drie kwartalen van 2018. In die periode zijn 829 vergunningen verleend, de meeste in stadsdeel West (219), gevolgd door Zuid (168) en daarna Noord en Zuidoost (beide 116).

Trefwoorden:

Deel
Dat zijn er veel meer dan in 2017 toen maar 187 vergunningen werden verstrekt. Het college werkt wederom aan aanpassingen van de regels, zoals die van geluidsisolatienormen. Ook wordt overwogen het aantal vergunningen per straat of gebied te beperken. Dat moet in de nieuwe huisvestingsverordening van 2020 zijn beslag krijgen. 
 
Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe regels voor woningdelen." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS