Ruim 900 corporatiewoningen in Amsterdam ontruimd vanwege woonfraude

29.01.18
Ruim 900 corporatiewoningen in Amsterdam ontruimd vanwege woonfraude

De Amsterdamse woningcorporaties hebben in 2017 bij ruim 900 corporatiewoningen woonfraude vastgesteld. Dat aantal valt iets lager uit dan vorige jaren. In 2016 en 2015 kwamen respectievelijk 961 en 956 vrij na woonfraude van de huurder. De meest omvangrijke vorm van woonfraude is illegale onderhuur. Andere voorbeelden zijn vakantieverhuur, hennepkwekerijen of illegale bordelen.

Elke corporatie heeft een gespecialiseerd team om woonfraude op te sporen. Het begint vaak met een melding van een huurder of van de gemeente (Meldpunt Zoeklicht of Doorzon). Illegale onderhuur is al sinds jaar en dag de belangrijkste vorm van woonfraude die wordt aangetoond. Het aantal ontruimingen na vakantieverhuur neemt niet substantieel toe, meldt de woordvoerder van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Dat is opvallend gezien het enorme aantal woningen dat inmiddels via Airbnb wordt aangeboden. Vakantieverhuur is in het geheel niet toegestaan in corporatiewoningen, ook niet wanneer het een woning in de vrije huur sector is. Als huurders betrapt worden, is de sanctie flink: de huurder raakt de woning kwijt en kan een boete van 5.000 euro krijgen.
De woningcorporaties juichen het toe dat Amsterdam strenger handhaaft op vakantieverhuur, onder andere via Zoeklicht Direct, een meldplicht en de verlaging van de toegestane 60 naar 30 dagen. In de communicatie bij de meldpagina voor vakantieverhuur en bij Airbnb zelf wordt vermeld dat vakantieverhuur van corporatiewoningen niet is toegestaan. De corporaties wijzen hun huurders daar zelf ook regelmatig op via diverse kanalen.
In 2018 gaan corporaties en gemeente op dit gebied nog intensiever samenwerken. Zo starten ze dit jaar met nieuwe gezamenlijke projecten vooral gericht op gegevensuitwisseling. Zo wil van alle voor vakantieverhuur aangemelde woningen nagaan of daar corporatiewoningen tussen zitten.

Veel opsporing start met een melding van omwonenden. Henk van der Noll, senior medewerker Woonfraude bij Stadgenoot, roept dan ook iedereen op verdachte situaties te melden via de woningcorporatie of het Meldpunt Zoeklicht. "Dit kan eventueel anoniem. Elk stukje informatie helpt ons weer verder.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS