Rochdale: renovatie Dobbebuurt start pas in 2019

19.01.2018
Image

Rochdale start op zijn vroegst met het opknappen van woningen in de Dobbebuurt in de tweede helft van 2019, "mits alle voorbereidende procedures goed doorlopen worden". De laatste bouwblokken komen dan in 2023 aan de beurt. De corporatie had eerder aangekondigd vanaf 2017 met de renovatie te starten, nadat bewoners, geflankeerd door SP-politici, in 2015 in het Rochdale-kantoor een 'zwartboek' hadden overhandigd. Veel klachten gingen over schimmel, tocht en krakkemikkige keukens.

Directielid Brigitte de Maar biedt haar excuses aan voor de traagheid: "Het duurt veel te lang, maar we kunnen het proces niet versnellen. Wat we wel kunnen, is de bewoners vanaf nu vaker en beter op de hoogte houden van de gang van zaken." De Maar belooft binnen twee maanden een definitieve uitwerking. Rochdale is van plan de gevels te isoleren, nieuwe kozijnen met isolatieglas en mechanische ventilatie te plaatsen. Alle bewoners krijgen bovendien een nieuwe keuken, badkamer en toilet. Ook worden de portieken onder handen genomen, met daarin nieuwe voordeuren, bellen en brievenbussen.

De Dobbebuurt in Slotermeer is het gebied omsloten door de Burgemeester De Vlugtlaan, de ringspoordijk, het Gerbrandypark en de Burgemeester Eliasstraat. De buurt maakt onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht 'Van Eesterenmuseum'. Sloop is daarom niet aan de orde. De portieketageflats werden eigendom van Rochdale na de opheffing van FarWest.
In het gebied renoveert de Alliantie ook zo'n honderd woningen in de Fockstraat en Speelmanstraat. Die corporatie is stappen verder dan Rochdale. De herhuisvesting van bewoners loopt daar al sinds juli 2016 (peildatum).