Overslaan en naar de inhoud gaan

Rekenkamer: 'Amsterdam heeft geen goed zicht op de gemengde stad'

Image

Amsterdam wil graag een gemengde stad zijn, maar de gemeente heeft zelf geen goed zicht op de ontwikkelingen. Dat concludeert Rekenkamer Amsterdam in het donderdag gepresenteerde publieksonderzoek De gemengde stad. Doelen worden volgens de Rekenkamer onvoldoende onderbouwd. Ook kraakt de Rekenkamer de 40-40-20-regel voor nieuwbouw. "De intenties zijn goed, maar de regel is niet goed doordacht."

Het ideaal dat alle bevolkingsgroepen in alle wijken van de stad moeten kunnen wonen vormt al vanaf 2008 de rode draad in het Amsterdamse woonbeleid. Het gemeentebestuur wil niet dat het centrum een gebied voor de rijken wordt en dat de periferie alleen beschikbaar is voor mensen die het financieel niet breed hebben, maar het is volgens de Rekenkamer onduidelijk hoe op dat doel wordt gestuurd. "Het is lastig de relevantie van activiteiten na te gaan, omdat het beleid onvoldoende concreet is over welke problemen met een betere gemengdheid worden opgelost", aldus de onderzoekers. De aandacht voor gemengdheid is niet gestructureerd. Demografische ontwikkelingen worden niet zichtbaar gemaakt. En het ontbreekt aan zicht of woningbouwprojecten een bijdrage leveren aan gemengdheid.

De onderzoekers plaatsen nadrukkelijk vraagtekens bij de 40-40-20-regel. De Rekenkamer mist de onderbouwing waarom die regel voor alle plangebieden waar nieuwbouw plaatsvindt, zou moeten gelden. Ook is niet duidelijk op welk object de regel van toepassing is, of dat een plangebied of een project is. In de praktijk ziet de Rekenkamer dat er regelmatig van de regel wordt afgeweken. Dat leidt ertoe dat de gewenste verdeling over de periode 2017 tot 2020 niet voldoende is toegepast.

Verder signaleert de Rekenkamer groeiende ongemengdheid. Niet bij alle bevolkingsgroepen is sprake van een gelijkmatige spreiding over alle delen van de stad. Hoewel er volgens de onderzoekers nog geen extreme concentraties zichtbaar zijn, is wel sprake van een trend waarbij op buurtniveau de concentraties van bepaalde groepen toenemen. Die ontwikkeling staat op gespannen voet met het streven naar een ongedeelde stad en verdient aandacht van het gemeentebestuur.