Regio Amsterdam vraagt 100 miljoen subsidie voor de versnelde bouw van 20.000 woningen

24.11.20
Regio Amsterdam vraagt 100 miljoen subsidie voor de versnelde bouw van 20.000 woningen
De gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben een bod bij het Rijk bod neergelegd om 20.000 woningen versneld te bouwen als het Rijk bijdraagt in de kosten. De gemeenten hebben daartoe een subsidieaanvraag voor in totaal 100 miljoen euro ingediend in het kader van de Woningbouwimpuls. Gemeenten konden daarvoor tot dinsdag 24 november projecten indienen. “De plannen vanuit de gemeentes liggen voor, de spades kunnen de grond in. We rekenen op een positieve reactie van het kabinet,” aldus Cees Loggen, gedeputeerde Wonen van de provincie Noord-Holland. 
 
De regio-gemeenten denken met dit aanbod een forse bijdrage te kunnen leveren aan het inlopen van het woningtekort. Eerder hebben het Rijk en de MRA samen de ambitie vastgesteld om zo veel mogelijk binnenstedelijk te bouwen en dichtbij OV-locaties. De aangeboden projecten staan allemaal in relatie tot deze gezamenlijke ambitie. Ze zorgen voor verdichting rond stations en verkeersknooppunten waarmee het vervoersnetwerk optimaal wordt benut, betaalbare woningbouw kan worden versneld en stadsharten worden versterkt.
Het project Legmeer in Amstelveen kan bijvoorbeeld volgens wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) zes jaar versneld worden met een bijdrage uit de Woningbouwimpuls: “Met een rijksbijdrage kunnen wij een deel van het financiële tekort dekken, een beter stedenbouwkundig plan maken en sneller 2.150 nieuwe woningen bouwen waarvan 59 procent betaalbaar.’’ 
Gemiddeld over de tien MRA-projecten zit 65 procent in het betaalbare segment.  
 
Om de woningbouw een kickstart te geven heeft het kabinet vorig jaar 1 miljard euro beschikbaar gesteld: de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen geld aanvragen voor projecten van minimaal 500 woningen, waarvan minimaal 50 procent betaalbaar is. De bouw van de eerste woningen moet binnen drie jaar starten en die van de laatste woning binnen tien jaar. Onder 'betaalbaar' vallen sociale huur, middeldure huur (tot ca. €1.000) en koopwoningen tot de NHG-garantiegrens (nu nog €310.000, per 1 januari €325.000).
De projecten moeten een negatieve business case hebben, waarbij de subsidie ten hoogste de helft van het onrendabel bedraagt. Bij de eerste ronde is in september 290 miljoen beschikbaar gesteld voor de (versnelde) bouw van ruim 51.000 woningen. Voor de tweede 'tranche' is 225 miljoen euro beschikbaar. Er zijn 53 projecten ingediend door 44 gemeenten. De beoordeling van de aanvragen wordt in februari verwacht.

Het gaat om de volgende projecten:
Amsterdam 
Hamerkwartier (4.166 woningen) 
IJburg II (4.147 woningen)
 
Amstelveen
Legmeer (2.157 woningen)
 
Haarlemmermeer 
Bols-Pionierterrein (2.012 woningen)
 
Zaanstad 
Maak Noord (1.865 woningen)
 
Haarlem 
Ontwikkelzone Zuidwest (1.472 woningen)
Oostpoort 1.137 woningen), 
 
Almere
Campus in de binnenstad (1.000 woningen)
 
Purmerend 
Wheermolen Oost (632 woningen)
 
Hilversum 
Stationsomgeving (603 woningen)
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.