Rechter bevestigt hoge boete bij illegale onderverhuur

24.02.12

Rechter bevestigt hoge boete bij illegale onderverhuur

Een frauderende huurster van woningcorporatie Ymere, die bijna een jaar lang een woning in Amsterdam-Osdorp onrechtmatig onderverhuurde, moet Ymere een boete betalen van 19.650 euro. De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam kan gevolgen hebben voor iedereen die wordt betrapt op ongeoorloofde onderverhuur van woningen met een boetebeding in het huurcontract.

In oktober 2007 huurde een vrouw een woning van Ymere, maar zij ging daar niet zelf wonen. Bij een politie-inval in oktober 2008 werden illegale Zuid-Amerikanen aangetroffen en middelen en apparatuur om synthetische drugs te maken.
In de algemene huurvoorwaarden van Ymere staat dat mensen bij illegale onderverhuur een boete van € 2.500 ineens plus € 50 per dag moeten betalen. Hiervan moet een preventieve werking uitgaan. De vrouw vocht de boete aan in een bodemprocedure. Aanvankelijk werd de boete in 2009 verlaagd door de Kantonrechter, maar in hoger beroep draait het Gerechtshof Amsterdam die verlaging terug.

De kantonrechter matigde de boete vanwege de financiële positie van de vrouw. Haar verweer was dat zij het had gedaan omdat zij schulden had en de boete niet kon betalen. Ymere ging in hoger beroep omdat zij vindt dat de boete juist hoog moet zijn om een afschrikwekkende werking te hebben. Het Hof volgt Ymere hierin.

Het Gerechtshof vindt juist dat een boete om die reden niet gematigd mag worden, omdat de verleiding om te gaan onderverhuren het grootst is bij mensen met lage inkomens of financiële problemen. De noodzaak van de preventieve werking van een hoge contractuele boete is in dergelijke situaties juist het grootst.

Belang leefbaarheid

In het arrest staat dat Ymere overtuigend en onbetwist heeft uiteen gezet dat zij als woningcorporatie groot belang hecht aan de leefbaarheid van buurten en dat die lijdt onder onderhuur. Het Gerechtshof Amsterdam vindt boetebeding in het huurcontract een geëigend instrument om dat tegen te gaan.
Er was nog weinig jurisprudentie over de combinatie illegale onderverhuur en boete. Met deze uitspraak blijkt de aanpak van woonfraude door woningcorporaties met een contractuele boete juridisch waterdicht te zijn. Alle huurders van corporatiewoningen die een contractuele boete in hun huurcontract hebben staan, lijken  nu verplicht worden om deze boete te betalen aan de woningcorporatie als er onrechtmatige onderverhuur wordt geconstateerd.

 

Bron:

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Vijf jaar geleden maakte Amsterdam bij de uitgifte van grotere zelfbouwkavels een scheiding tussen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdrachtgeverschap (MO). Voor kleine ontwikkelaars en hun bouwgroepen kwamen aparte tenders die tot nu toe negen projecten opleverden. Hoe...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De helft van de Nederlandse warmtevraag kan uit aquathermie gehaald, zo bleek eerder uit onderzoek. Toch zijn er nog weinig systemen gerealiseerd. In Amsterdam komen de eerste grootschalige toepassingen op IJburg. En in Muiderberg liggen de eerste buizen van een collectief warmtenet in de grond...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.