Overslaan en naar de inhoud gaan

Rechter bevestigt hoge boete bij illegale onderverhuur

Rechter bevestigt hoge boete bij illegale onderverhuur

Een frauderende huurster van woningcorporatie Ymere, die bijna een jaar lang een woning in Amsterdam-Osdorp onrechtmatig onderverhuurde, moet Ymere een boete betalen van 19.650 euro. De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam kan gevolgen hebben voor iedereen die wordt betrapt op ongeoorloofde onderverhuur van woningen met een boetebeding in het huurcontract.

In oktober 2007 huurde een vrouw een woning van Ymere, maar zij ging daar niet zelf wonen. Bij een politie-inval in oktober 2008 werden illegale Zuid-Amerikanen aangetroffen en middelen en apparatuur om synthetische drugs te maken.
In de algemene huurvoorwaarden van Ymere staat dat mensen bij illegale onderverhuur een boete van € 2.500 ineens plus € 50 per dag moeten betalen. Hiervan moet een preventieve werking uitgaan. De vrouw vocht de boete aan in een bodemprocedure. Aanvankelijk werd de boete in 2009 verlaagd door de Kantonrechter, maar in hoger beroep draait het Gerechtshof Amsterdam die verlaging terug.

De kantonrechter matigde de boete vanwege de financiële positie van de vrouw. Haar verweer was dat zij het had gedaan omdat zij schulden had en de boete niet kon betalen. Ymere ging in hoger beroep omdat zij vindt dat de boete juist hoog moet zijn om een afschrikwekkende werking te hebben. Het Hof volgt Ymere hierin.

Het Gerechtshof vindt juist dat een boete om die reden niet gematigd mag worden, omdat de verleiding om te gaan onderverhuren het grootst is bij mensen met lage inkomens of financiële problemen. De noodzaak van de preventieve werking van een hoge contractuele boete is in dergelijke situaties juist het grootst.

Belang leefbaarheid

In het arrest staat dat Ymere overtuigend en onbetwist heeft uiteen gezet dat zij als woningcorporatie groot belang hecht aan de leefbaarheid van buurten en dat die lijdt onder onderhuur. Het Gerechtshof Amsterdam vindt boetebeding in het huurcontract een geëigend instrument om dat tegen te gaan.
Er was nog weinig jurisprudentie over de combinatie illegale onderverhuur en boete. Met deze uitspraak blijkt de aanpak van woonfraude door woningcorporaties met een contractuele boete juridisch waterdicht te zijn. Alle huurders van corporatiewoningen die een contractuele boete in hun huurcontract hebben staan, lijken  nu verplicht worden om deze boete te betalen aan de woningcorporatie als er onrechtmatige onderverhuur wordt geconstateerd.

 

Bron
NUL20

Trefwoorden