PvdA wil ook IJburg III

14.01.11

PvdA wil ook IJburg III

In reactie op de Structuurvisie pleit de  PvdA Amsterdam ervoor toekomstige bouwvolumes meer af te stemmen op de behoeften en wensen van de bewoners. De PvdA wil bovendien de verdere stedelijke ontwikkeling nog meer vanuit regionaal perspectief benaderen. Een opvallend aspect daarvan is de aanleg van IJburg 3 ter hoogte van Muiden. Daar zou een groot strand en boulevard aan het IJmeer (Lido aan het IJ) moeten komen. Ook moeten delen van de A10 en A2 te moeten worden overkluisd om daar woningen op te bouwen. Al met al moet dit ruimte opleveren om meer betaalbare huizen met tuin in groene buurten te bouwen.

Verdichten?

De structuurvisie is het toetsingskader voor de bouwplannen van de gemeente Amsterdam tot 2040. De gemeenteraad behandelt deze de komende twee maanden. De structuurvisie gaat uit van een bouwopgave van 70.000 woningen, waardoor verdere verdichting noodzakelijk is.

De PvdA wil zich in de nota "De gewenste en verbonden stad" niet vastleggen op een bouwvolume: "We moeten de norm omdraaien: niet verdichten is de norm, maar het creëren van goede woonmilieus voor verschillende type mensen. Hieruit volgt overigens dat dit vooral in de
gebieden binnen en vlak buiten de ring A10 vraagt om verdichting. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten."

De PvdA is ook voorstander van het aanbieden van een combinatie van koop en huur zodat gezinnen met een modaal inkomen ook in de stad kunnen blijven wonen. Ook kiest de PvdA ervoor ouderen meer in de eigen buurt te houden door woningen aan te passen en liften aan complexen te plakken.

Haven

De haven moet behouden blijven in de regio. De haven is volgens de PvdA een wezenlijk onderdeel van het transport logistiek systeem dat fungeert als een van de belangrijke peilers van de Amsterdamse en regionale economie. Daarnaast vraagt de PvdA aandacht voor de verbonden stad - een nieuw netwerk van kleine elektrische auto's moet een nieuwe vorm van individueel openbaar vervoer bieden. Met meer inwoners in de stad moet het vervoer verbeterd worden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS