Overslaan en naar de inhoud gaan

Purmerbos niet geofferd voor gemeentelijke woningbouwplannen

Image

Het Purmerbos bij langs de zuidoostgrens van de huidige Purmer-Zuid zal niet worden gebruikt voor woningbouw. Er komt ook geen directe toegang naar dit relatief rustige bos, zo heeft de gemeente laten weten aan Staatsbosbeheer en woningontwikkelaar BPD. Volgens nieuwe gemeentelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van de zogenoemde oostflank wordt woningbouw geconcentreerd in de weilanden van het gebied 'Purmer-Zuid Zuid' en op de golfbaan. Volgens eerdere plannen zou het huidige golfterrein ruimte bieden voor de bouw van zo'n 1.500 woningen. 

“Natuur en wonen zijn nu en in de toekomst heel belangrijk. Met de nieuwe uitgangspunten geven wij duidelijk aan welk groen behouden blijft, waar groen versterkt kan worden en op welke plekken er ruimte is voor nieuwe woningen en de benodigde infrastructuur”, aldus wethouder Verkroost. Hij gelooft zo het beste te doen voor de stad.

Op de golfbaan ziet het college ruimte voor compact wonen in het groen, met zowel laag- als gestapelde bouw, waarbij het bestaande groen van de golfbaan zoveel mogelijk behouden wordt. Regiodirecteur Esther Agricola van BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is blij dat de golfbaan nog steeds als een belangrijke locatie voor woningbouw in Purmerend wordt gezien. “We gaan de komende tijd gebruiken om zorgvuldig te onderzoeken wat de gewijzigde uitgangspunten voor impact hebben op onze rol als gebiedsontwikkelaar van de golfbaan.”

Purmerend zoekt ruimte voor de bouw van vijfduizend woningen. Eind van het jaar verwacht het college de conceptvisie voor de oostflank gereed te hebben. Daarin staat waar woningen en voorzieningen komen, welke hoogte gebouwen mogen hebben, hoe de natuur wordt versterkt er waar er ruimte is voor recreatie en de aanleg van wegen.
Voordat sprake is van permanente woningbouw kan op een gedeelte van de oostflank sprake zijn van tijdelijke woningbouw voor de opvang van Oekraïense ontheemden.