Overslaan en naar de inhoud gaan

Plan voor 750 woningen aan oostzijde Zaan in Zaandam

Image

Bebouwing van een dertig jaar braakliggend terrein aan de oostzijde van de Zaan in Zaandam biedt ruimte voor de realisatie van zo’n 750 woningen in een gevarieerd aanbod van sociale huur, betaalbare koop, middeldure huur en vrije sector woningen. De nieuwbouw moet een flinke impuls geven aan Hofwijk, een kwetsbaar buurtje met bijna alleen sociale woningbouw.

Het (oude) Zaanse college heeft de plannen voor transformatie van het terrein van het voormalige Kan Palen en de naastgelegen verffabriek tussen station Zaandam Kogerveld, de noordkant van Hofwijk en de Zaan afgelopen week vrijgegeven voor inspraak. Het plan is ontwikkeld door de Amsterdamse ontwikkelaar/belegger Nederlandse Planontwikkelings Groep (NPG) op basis van een stedenbouwkundig ontwerp van PHPP, het bureau van Sjoerd Soeters.

Als onderdeel van de transformatie van de Kogerveldwijk komen aan de kant van de Zaan grote appartementengebouwen die doen denken aan fabrieken. Verder de buurt in naar het oosten, worden de gebouwen lager. In het plan komen twee nieuwe straten van oost naar west. Dat sluit aan bij de historische structuur van het gebied. Verder voorzien de plannen in veel groen, horeca langs de Zaan en de aanleg van een doorgaande fietsroute.