Overheid investeert steeds minder in huisvesting

18.02.19
Overheidsuitgaven 2010-2017 in huisvesting en stads- en plattelandsontwikkeling
Overheid investeert steeds minder in huisvesting
De Nederlandse overheidsinvesteringen in huisvesting zijn sinds 2010 enorm teruggelopen, van 2,2 miljard euro in 2010 naar 775 miljoen euro in 2017. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar overheidsuitgaven en -bestedingen. Het gaat daarbij om uitgaven aan grondaankoop en -verkoop voor nieuwbouw, bouw of aankoop van wooneenheden, sloopwerkzaamheden, beheren van woonstandaarden en subsidies ter bevordering van het woningaanbod. Ook aan de ontwikkeling van bestemmingsplannen voor woongebieden en de planning van de bouw of renovatie van woonwijken werd minder uitgegeven. 
 
De totale overheidsuitgaven bleven jarenlang op vrijwel hetzelfde niveau. In 2017 waren ze slechts 2,4 procent hoger dan in 2010. Terwijl er steeds minder geld ging naar huisvesting, economische aangelegenheden en algemeen bestuur ging er meer geld naar volksgezondheid, veiligheid en sociale bescherming. Bij de CBS-cijfers gaat het om de uitgaven van alle overheidslagen tezamen. In totaal gaf de overheid 313 miljard euro uit in 2017.
 
(Klik op figuur om te vergroten)

Bron:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS