Ortec: "regeerakkoord dwingt corporaties te stoppen met nieuwbouw"

10.11.12
Solvabiliteit corporaties bij 100% harmonisatie (bron: ORTEC)
Ortec: "regeerakkoord dwingt corporaties te stoppen met nieuwbouw"

Woningcorporaties hebben na 2012 geen geld meer om nieuwe huurwoningen te bouwen. En veel corporaties komen ook in grote financiële problemen als zij als hun nieuwbouwplannen schrappen. Dat blijkt uit een doorrekening van het regeerakkoord door Ortec.

Ortec heeft het effect van de verhuurdersheffing doorgerekend. Die nieuwe belasting loopt al in 2017 op tot bijna 2 miljard euro per jaar. Gelijktijdig mogen de corporaties de huren verhogen, maar volgens Ortec is het zonneklaar dat de baten lang niet tegen de lasten opwegen, zelfs al zij de huren 100 procent harmoniseren.

Corporaties zijn daardoor gedwongen hun nieuwbouwactiviteiten te staken: "Na 2012 zijn er geen financiële mogelijkheden meer voor nieuwbouw van huurwoningen", concluderen Johan Conijn en Wolter Achterveld, de opstellers van het rapport van Ortec. En zelfs in dat scenario komen veel woningcorporaties, met name in de krimpregio’s, in grote problemen. En, zo stelt Ortec, als deze corporaties gesaneerd moeten worden met geld van andere corporaties, ‘ontstaat een neerwaartse spiraal die de stabiliteit van de gehele sector in het geding brengt’.

Regeerakkoord

Momenteel is de Wet verhuurderheffing in behandeling als onderdeel van het Belastingplan 2013. In dit wetsvoorstel bedraagt de verhuurderheffing in 2013 €5 miljoen en in 2014 en latere jaren is een bedrag van € 800 miljoen per jaar aan verhuurderheffing ingerekend. In het regeerakkoord Rutte II is een extra verhuurderheffing opgenomen van €45 miljoen in 2013 oplopend tot €1.190 miljoen in 2017. Bij elkaar komt de totale verhuurderheffing in 2017 daarmee uit op bijna €2 miljard uitkomen. Het grootste deel van dit bedrag komt ten laste van de corporaties.

In samenhang met de heffing geeft het regeerakkoord verhuurders de gelegenheid de huren extra te verhogen boven inflatie: 1,5% extra voor inkomens tot € 33.000, 2,5% extra voor inkomens tussen € 33.000 en € 43.000, en 6,5% extra huurverhoging voor inkomens boven € 43.000. Daarnaast vervalt het maximum huurniveau op basis van het woningwaarderingstelsel. Het maximum huurniveau wordt 4,5% van de woz-waarde van de huurwoning. Bij inkomens boven € 43.000 vormt dit maximum overigens geen plafond; bij deze huishoudens mogen de huren jaarlijks met 6,5% worden verhoogd totdat de huurder is vertrokken of zijn inkomen lager is dan de grens van € 43.000. 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.