Opkoopbescherming: ook Diemen gaat beleggers weren

25.02.2022
Image

Het college van Diemen wil in navolging van andere steden in de Metropoolregio een opkoopbescherming invoeren. Deze maatregel moet het opkopen van woningen tegengaan met het doel die te verhuren. Diemen wil alle bestaande koopwoningen met een WOZ-waarde tot en met € 512.000 euro onder de bescherming laten vallen. Daarmee sluit de kleine gemeente aan bij Amsterdam. Het besluit tot invoering wordt overgelaten aan de nieuwe gemeenteraad. Die komt 16 juni bijeen.  

Met de nieuwe wet opkoopbescherming voor bestaande koopwoningen kunnen steden sinds 1 januari beleggers weren, waardoor starters en middeninkomens meer kans krijgen op die zo gewenste eigen woning. In gebieden met zo'n bescherming moet een huizenkoper er ook zelf gaan wonen. Slechts onder strikte voorwaarden is het mogelijk de woning (tijdelijk) te verhuren, maar dat kan alleen nadat een verhuurvergunning is verkregen. Reguliere verhuur is pas na vier jaar mogelijk. Naast de uitzonderingen die in de wet zijn geregeld, geeft Diemen in nog drie andere gevallen een verhuurvergunning af: als woningcorporaties woningen terugkopen voor verhuur, als een leegstandsvergunning is afgegeven of als het bestuur verhuur aan een specifieke groep belangrijk vindt. 

Diemen wil in navolging van andere MRA-gemeenten de opkoopbescherming invoeren voor alle bestaande koopwoningen binnen de gemeentegrens, dus niet in bepaalde wijken. Haarlem, Amsterdam, Amstelveen en Almere volgen ook die lijn. Daarmee worden de grenzen van de nieuwe wet opgezocht. Daarin wordt namelijk nadrukkelijk gesproken over 'bepaalde gebieden' die aan specifieke criteria voldoen. 

Gemeente WOZ-grens Gebiedsaanwijzing Invoeringsdatum
Haarlem €389.000 Hele stad 1-2-2022
Amsterdam €512.000 Hele stad 1-4-2022
Amstelveen €411.000 Hele stad juni 2022
Almere €355.000 Hele stad voorjaar 2022
Diemen €512.000 Hele stad 01-07-2022
Andere grote steden    
Rotterdam €355.000 16 wijken 1-1-2022
Den Haag €355.000 Hele stad 1-3-2022
Utrecht €440.000 Hele stad medio maart 2022
Eindhoven €350.000 vrijwel in gehele stad voorjaar 2022

Trefwoorden