Overslaan en naar de inhoud gaan

Een op de zes Amsterdamse huurwoningen scheef verhuurd

Eén op de zes Amsterdamse huurwoningen scheef verhuurd

Gemiddeld één op de zes sociale huurwoningen in Amsterdam wordt bewoond door een huishouden met een gezamenlijk inkomen van 43.000 euro of meer. In Zaanstad is dat bijna een op vijf. In Haarlemmermeer geldt dat voor een op de vier woningen. Zo hebben corporaties vastgesteld op basis van informatie van de Belastingdienst.

Het percentage verschilt per corporatie. De Alliantie Amsterdam heeft het aantal huurders met een hoger inkomen becijferd op ruim 17 procent. Dat aantal is vergelijkbaar met het percentage bij de werkmaatschappijen van de Alliantie in Amersfoort en Hilversum. In Almere bedraagt het aantal scheefwoners slechts twaalf procent.

Stadgenoot en Rochdale houden het aantal scheefwoners in Amsterdam op 15 procent. Woonstichting de Key rekent met een percentage van 16 procent. Eigen Haard heeft nog geen exact inzicht. Volgens een woordvoerder bedraagt het aantal huurders met een dergelijk huishoudinkomen 15 tot 20 procent.

Ymere ziet heel verschillende cijfers. Ook binnen Amsterdam. In West en Centrum bedraagt het aantal scheefwoners slechts 13 procent. In Oost heeft 16 procent van de huishoudens een hoger inkomen. In het buitengebied valt het hoge inkomen in de Haarlemmermeer op. Daar woont volgens Ymere 27 procent van de huurders van een sociale huurwoning scheef.

Ook in Zaanstad blijkt het aantal huurders met een huishoudinkomen boven 43.000 euro hoger dan gemiddeld. Woningcorporatie Parteon komt op 19,6 procent. Een verklaring voor dat opvallend hoge cijfer, heeft de corporatie niet direct voorhanden. Al deze cijfers zijn gebaseerd op een opgave van de Belastingdienst over het jaar 2010.

De mogelijkheid voor verhuurders om de prijs van de woning extra met maximaal 5 procent te verhogen bij inkomens boven 43.000 euro is nieuw. Daarmee kan de jaarlijkse verhoging voor deze huurders komen op maximaal 7,3 procent. Het parlement moet nog instemmen met dit wetsvoorstel. Het kabinet heeft de extra huurverhoging bedacht om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Of alle corporaties voor deze groep daadwerkelijk de huur zullen verhogen, is nog onduidelijk. Het NOS Journaal meldt op basis van onderzoek onder ruim driehonderd corporaties dat grofweg de helft van de corporaties de extra huurverhoging nog dit jaar wil doorvoeren, mits de wet wordt aangenomen. Zo'n 15 procent van de corporaties gaat de verhoging dit jaar zeker niet doorvoeren, terwijl ongeveer een derde daarover nog geen besluit heeft genomen.

Bron
NUL20