Ook incidenten bij tijdelijke nieuwbouwprojecten voor statushouders en studenten/jongeren

15.05.2019
Image

Niet alleen rond afgelegen studentencomplexen maar ook op tijdelijke complexen met gemengde huisvesting van jongeren/studenten en statushouders hebben veiligheidsincidenten plaatsgevonden. Hierbij waren studenten, jongeren en statushouders en statushouders betrokken, als slachtoffer en als dader. Dat meldt wethouder Rutger Groot Wassink in een brief aan de gemeenteraad. Hij stelt daarin ook een aantal maatregelen voor die de veiligheid moeten verbeteren.

Op verschillende locaties in Amsterdam hebben studenten te maken met onveilige situaties in of rond hun studentenwoning. Op het Meldpunt Onveilig Wonen van de ASVA kwamen in twee maanden 39 meldingen binnen. Ruim de helft gaat over inbraak, geweld, beroving of een zedendelict. Nagenoeg alle meldingen kwamen van complexen gelegen aan de rand van de stad. Bijna de helft daarvan kwam van de Spinozacampus en de naburige flats Echtenstein en Bergwijkdreef in Amsterdam Zuidoost. Op de NDSM-werf vonden een aantal ernstige incidenten plaats, waarbij studenten zijn beroofd, mishandeld en aangerand.
Wethouder Groot Wassink, met de portefeuilles Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering, meldt nu dat ook op de tijdelijke gemengde complexen incidenten plaatsvinden, maar hij heeft geen inzicht of dit meer of minder is dan op reguliere studentencomplexen. Het gaat om zaken als overlast, diefstal, insluiping, geweld en grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijke bewoners. Er is ook een aantal suïcidepogingen bekend. Volgens de betrokken stadsdelen en corporaties zou de situatie op de diverse woonlocaties over het algemeen rustig zijn. Niettemin neemt de wethouder een aantal maatregelen, dit om "te voorkomen dat overlast op langere termijn leidt tot een negatieve woonervaring."
De maatregelen zijn voor een deel gelijk aan die voor andere (afgelegen) studentencomplexen, zoals onderzoek of betere verlichting en groenvoorziening en eventueel cameratoezicht nodig is. Andere maatregelen hebben te maken met zorg- en ondersteuning (zoals verslavingszorg), trainingen en cursussen voor bewoners. Statushouders die structureel voor overlast zorgen of vrouwen lastig vallen worden aangesproken in bijzijn van de politie en versneld toegeleid naar bestaande aanpakken als de treiteraanpak. Er wordt ook een aanbod op maat ontwikkeld over de omgang met vrouwen in de westerse samenleving.

Groot Wassink kondigt deze maatregelen nu aan omdat op 15 mei het beleidskader vluchtelingen in de raadscommissie WIO wordt besproken.