Ook bij veel huurders in de vrije sector gaat per 1 juli de huur gewoon omhoog

08.05.20
Ook bij veel huurders in de vrije sector gaat per 1 juli de huur gewoon omhoog

Veel verhuurders in de vrije sector matigen dit jaar de huurverhoging, zo blijkt uit een rondgang van FD. Maar er wordt nauwelijks gehoor gegeven aan de veelgehoorde oproep om vanwege de coronacrisis alle huren te bevriezen. Dat geluid kwam ook uit het parlement. De Eerste Kamer nam zelfs een motie aan waarin de minister wordt opgeroepen met een spoedwet de huren dit jaar te bevriezen. Minister Ollongren heeft al aangegeven daar niets in te zien.

Uit de inventarisatie van FD blijkt dat veel verhuurders zoals elk jaar per 1 juli de huur verhogen. Een uitzondering is Bouwinvest (17.500 woningen) dat de verhoging voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld. De ruim 20.000 huurders bij Amvest gaan per 1 juli 2,6% meer betalen, gelijk aan de inflatie eind 2019. Bij Vesteda (27.000 huurwoningen) gaat de huur gemiddeld 2,5% omhoog en Syntrus Achmea (23.5000 huurwoningen) verhoogt de huur met inflatie plus 1 procentpunt. De feitelijke verhoging varieert van 2,4 tot 3,6%, afhankelijk van het meetpunt voor de inflatie dat in het contract staat. De meeste grote verhuurders committeren zich daarmee aan het advies van hun belangenvereniging IVBN, die had opgeroepen de verhoging vanwege corona te beperken tot inflatie plus 1 procentpunt.

Ook woningcorporaties verhuren vrije sector huurwoningen. FD heeft het beleid van deze verhuurders niet geïnventariseerd. Uit een rondgang van NUL20 blijkt dat Amsterdamse corporaties hun commerciële huren zeker niet minder verhogen dan de institutionele verhuurders: De Key met 3,6%, Rochdale en Eigen Haard met 3,1%. Huurverhogingen variëren ook per contract.

In de sociale huursector beperken de corporaties zich landelijk tot de inflatiecorrectie, zo bleek uit een inventarisatie van Aedes. De gemiddelde verhoging komt uit op 2,5%, terwijl de inflatie 2,6% is. De Amsterdamse corporaties verhogen de huren - in lijn met de lokale prestatieafspraken - met een half procent extra (tot gemiddeld 3,1%) vanwege de grote opgave die er ligt in de regio Amsterdam wat betreft nieuwbouw en verduurzaming.

De Woonbond heeft voorgesteld de huurverhoging in de sociale sector dit jaar niet door te voeren en de corporaties te compenseren door de verhuurderheffing voor een jaar te schrappen. "Voor de commerciële partijen is een spoedwet de enige waterdichte aanpak voor het niet verhogen van de huur." Minister Ollongren heeft al duidelijk gemaakt niets te zien in een generieke huurstop. Zij wijst er op dat lang niet alle huurders door corona worden getroffen in hun inkomen. Huurders met betalingsproblemen kunnen het beste geholpen worden met maatwerk van verhuurders; bovendien verleent de overheid grootschalig inkomenssteun.
Directeur Paulus Jansen van de Woonbond is er niet gerust op. ""Helaas is er met de commerciële huren geen enkele afspraak over wat dat maatwerk inhoudt. En die gaat er ook niet vrijwillig komen."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.