Ook bij veel huurders in de vrije sector gaat per 1 juli de huur gewoon omhoog

08.05.20
Ook bij veel huurders in de vrije sector gaat per 1 juli de huur gewoon omhoog

Veel verhuurders in de vrije sector matigen dit jaar de huurverhoging, zo blijkt uit een rondgang van FD. Maar er wordt nauwelijks gehoor gegeven aan de veelgehoorde oproep om vanwege de coronacrisis alle huren te bevriezen. Dat geluid kwam ook uit het parlement. De Eerste Kamer nam zelfs een motie aan waarin de minister wordt opgeroepen met een spoedwet de huren dit jaar te bevriezen. Minister Ollongren heeft al aangegeven daar niets in te zien.

Uit de inventarisatie van FD blijkt dat veel verhuurders zoals elk jaar per 1 juli de huur verhogen. Een uitzondering is Bouwinvest (17.500 woningen) dat de verhoging voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld. De ruim 20.000 huurders bij Amvest gaan per 1 juli 2,6% meer betalen, gelijk aan de inflatie eind 2019. Bij Vesteda (27.000 huurwoningen) gaat de huur gemiddeld 2,5% omhoog en Syntrus Achmea (23.5000 huurwoningen) verhoogt de huur met inflatie plus 1 procentpunt. De feitelijke verhoging varieert van 2,4 tot 3,6%, afhankelijk van het meetpunt voor de inflatie dat in het contract staat. De meeste grote verhuurders committeren zich daarmee aan het advies van hun belangenvereniging IVBN, die had opgeroepen de verhoging vanwege corona te beperken tot inflatie plus 1 procentpunt.

Ook woningcorporaties verhuren vrije sector huurwoningen. FD heeft het beleid van deze verhuurders niet geïnventariseerd. Uit een rondgang van NUL20 blijkt dat Amsterdamse corporaties hun commerciële huren zeker niet minder verhogen dan de institutionele verhuurders: De Key met 3,6%, Rochdale en Eigen Haard met 3,1%. Huurverhogingen variëren ook per contract.

In de sociale huursector beperken de corporaties zich landelijk tot de inflatiecorrectie, zo bleek uit een inventarisatie van Aedes. De gemiddelde verhoging komt uit op 2,5%, terwijl de inflatie 2,6% is. De Amsterdamse corporaties verhogen de huren - in lijn met de lokale prestatieafspraken - met een half procent extra (tot gemiddeld 3,1%) vanwege de grote opgave die er ligt in de regio Amsterdam wat betreft nieuwbouw en verduurzaming.

De Woonbond heeft voorgesteld de huurverhoging in de sociale sector dit jaar niet door te voeren en de corporaties te compenseren door de verhuurderheffing voor een jaar te schrappen. "Voor de commerciële partijen is een spoedwet de enige waterdichte aanpak voor het niet verhogen van de huur." Minister Ollongren heeft al duidelijk gemaakt niets te zien in een generieke huurstop. Zij wijst er op dat lang niet alle huurders door corona worden getroffen in hun inkomen. Huurders met betalingsproblemen kunnen het beste geholpen worden met maatwerk van verhuurders; bovendien verleent de overheid grootschalig inkomenssteun.
Directeur Paulus Jansen van de Woonbond is er niet gerust op. ""Helaas is er met de commerciële huren geen enkele afspraak over wat dat maatwerk inhoudt. En die gaat er ook niet vrijwillig komen."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS