Ontwikkeling Schinkelkwartier krijgt handen en voeten

22.12.2020
Image

De concept projectnota voor het Schinkelkwartier in Amsterdam Zuidwest is vrijgegeven voor inspraak. Daarin staan de uitgangspunten, randvoorwaarden en ambities voor het gebied. Het gebied bestaat nu grotendeels uit kantoren en bedrijven. De transformatie moet ervoor zorgen dat er ook ruimte komt voor zo'n 11.000 woningen. Volgens wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) wordt het Schinkelkwartier een groene wijk: "Het bestaande groen breiden we uit door buurtparken en groene binnenterreinen aan te leggen. Ook komen er groene routes zodat groen overal op loopafstand bereikbaar is en wordt de verbinding met groengebied De Oeverlanden verbeterd, zodat meer mensen ervan kunnen genieten.”

Schinkelkwartier wordt autoluw en er komen bij de woningen maar beperkt parkeerplaatsen voor auto’s, waardoor andere vormen van mobiliteit worden gestimuleerd. Voor de ontsluiting van het gebied voor fietsers is het nodig dat er een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schinkel wordt gerealiseerd, net als een fietsroute in het verlengde van de Sloterweg. En met potlood is ook al een metrostation ingetekend als inderdaad wordt besloten de Noord/Zuidlijn door te trekken naar Schiphol.

Nadat de projectnota is vastgesteld, maakt de gemeente meer gedetailleerde plannen per deelgebied. In 2021 wordt gestart met verdere planvorming voor de deelgebieden Schinkelhaven en Nieuwe Meer Oost. De totale herontwikkeling van het gebied, waarin ook Riekerhaven, Sloterstrip, Nieuwe Meer West en De Plantijn vallen, gaat minstens 25 jaar duren.

Trefwoorden