Nieuwe omgevingsverordening in Noord-Holland beschermt 32 bijzondere landschappen

23.10.2020
Image

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld. Nieuw is dat 32 landschappen zijn aangewezen als ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’ vanwege hun bijzondere eigenschappen en waarde voor mens en dier. De woningbouwmogelijkheden in die gebieden zijn beperkt: nieuwe ontwikkelingen zijn er alleen mogelijk als de 'kernkwaliteiten' van die landschappen niet worden aangetast. Voor al die 32 landschappen zijn die kernkwaliteiten gespecificeerd. Dan gaat het bijvoorbeeld om leefgebied voor weidevogels, waterlopen en verkavelingsvormen in oude polders, de openheid en de vergezichten in het landschap of een bijzondere opbouw van de ondergrond.

Gedeputeerde ruimtelijke ordening, Cees Loggen: “Noord-Hollanders willen graag woonruimte, maar ook dat onze mooie groene leefomgeving behouden blijft. Hierin de balans vinden is onze opdracht als provincie. We hebben dit vertaald naar regels in de omgevingsverordening. Wat nieuw is, is dat we grotere aaneengesloten landschappen op een eenduidige manier beschermen. Dit is in de plaats gekomen van het beschermen van allerlei gebieden met veel verschillende regels."

De nieuwe omgevingsverordening regelt dat in landelijk gebied woningbouwprojecten van minder dan 12 woningen gebouwd kunnen worden aan de rand van kernen en dorpslinten. Grootschaliger woningbouw blijft er ook mogelijk mits de plannen passen in het landschap. De betrokken gemeente moet ook onderbouwen waarom woningbouw nodig is op die locatie. Rondom Schagen, Castricum en Uitgeest liggen bijvoorbeeld beschermingsregimes, maar omdat dit goed bereikbare OV-knooppunten zijn met een groeiende woningbehoefte, maken woningbouwplannen in deze beschermde landschappen wel kans.

In de Omgevingsverordening NH2020 zijn regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. De 21 nu geldende provinciale verordeningen zijn samengevoegd tot één verordening. Bij de omgevingsverordening hoort een digitale kaart waarbij de regels op een specifieke locatie direct in beeld komen. De nieuwe verordening gaat half november 2020 in.