Overslaan en naar de inhoud gaan

MVA: laat corporaties ook meer middenhuur-woningen bouwen

Image

Laat woningbouwcorporaties ook meer middenhuur-woningen bouwen. Dat is één van de tien suggesties van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) aan het nieuw te vormen college om de nood op de Amsterdamse woningmarkt te verlichten.

Volgens de Amsterdamse makelaars  ‘bestaat er geen magische oplossing voor de problemen op de woningmarkt’. Wel draagt de MVA naar eigen zeggen in het rapport ‘Voor iedereen een woning!’ bouwstenen aan voor een verstandig woonbeleid. Gaat het om beschikbaarheid dan pleit de MVA voor het goed benutten van de investeringscapaciteit van beleggers. Tegelijkertijd moeten corporaties worden gestimuleerd om naast sociale huur- ook middenhuur-woningen te bouwen. “Zorg ervoor dat corporaties en beleggers niet tegenover elkaar staan bij de vraag ‘van wie dit segment is’, maar stimuleer juist de samenwerking”, aldus de opstellers het rapport.

Bouwen naar behoefte betekent voor de MVA dat de helft van de nieuwbouw uit koopwoningen moet bestaan. In alle prijssegmenten. Om daadwerkelijk voldoende plannen te kunnen realiseren, dient Amsterdam procedures te bekorten, de ambtelijke capaciteit te vergroten en te zorgen voor een ruime overmaat aan bouwplannen. Het taboe op hoogbouw moet verdwijnen. Ook achten de makelaars het verstandig meer te bouwen in de regio. Dat vraagt wel een betere infrastructuur, zoals verlenging van de Noord-Zuidlijn en de aanleg van de IJmeer-verbinding.

Verder wordt aandacht gevraagd voor betaalbaarheid. Zij pleiten nadrukkelijk voor behoud van de sociale huursector, huurtoeslag in de vrije huursector tot een huurprijs van duizend euro, verplichte doorstroming van scheefwoners uit het sociale segment en nieuwe vormen van koopsubsidie. Als voorbeeld dient Zaanstad. BKZ aldaar biedt koopwoningen aan op erfpachtgrond met een inkomensafhankelijke canon.