Overslaan en naar de inhoud gaan

MRA-gemeenten willen met Woningbouwimpuls-gelden 26.000 woningen bouwen

Image
Zes gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit de landelijke Woningbouwimpuls-regeling. Daarmee doen zij het aanbod 26.000 woningen versneld in aanbouw te nemen. Het gaat om Almere, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Purmerend en Zaanstad. De individuele aanvragen worden ondersteund door de MRA als geheel. Wanneer de aanvragen worden gehonoreerd, wordt de realisatie van 70 procent van de woningen versneld en al binnen drie jaar in aanbouw genomen. De overige 30 procent wordt zonder impuls zeker niet gebouwd, aldus de MRA. 
 
Het kabinet heeft het doel om jaarlijks ongeveer 75.000 woningen toe te voegen aan de landelijke woningvoorraad. Dat is de afgelopen jaren sporadisch gelukt en de voortekenen voor de komende jaren zijn niet gunstig. Dat heeft gezorgd voor een trendbreuk in het Haagse denken, waar 'volkshuisvesting' en woningbouwproductie lang niet meer tot verantwoordelijkheid van het kabinet werd gerekend. Minister Ollongren heeft in totaal twee miljard euro beschikbaar gesteld om de woningbouw te stimuleren. De eerste regeling bestond uit een korting op de verhuurdersheffing van 25.000 euro voor elke nieuwbouwwoning. Die regeling had een looptijd van tien jaar maar is na een half jaar al overtekend; corporaties dienden plannen in voor 80.000 woningen. 
 
De zes MRA-gemeenten doen een beroep op de andere regeling, de Woningbouwimpuls. In totaal is daarvoor één miljard euro beschikbaar om projecten vlot te trekken. Het fonds wordt in tranches van 100 miljoen beschikbaar gesteld. Vanuit de MRA wordt voor de tweede tranche een aanvraag voorbereid voor nog eens enkele tienduizenden woningen. In de zogeheten Woondeal hebben de MRA-partijen toegezegd 20 procent van de landelijke opgave, ten minste 15.000 woningen per jaar, voor hun rekening te nemen.

Aanvragen MRA-gemeenten: