Minister Plasterk: geen saneringsheffing in 2017

18.10.17
Minister Plasterk: geen saneringsheffing in 2017

Woningcorporaties hoeven dit jaar geen bijdrage te leveren aan het saneringsfonds. Zo heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken besloten. Hij kwam tot die keuze op basis van een voorstel van saneerder WSW.

Wel verzoekt het WSW de corporaties om de komende vijf jaar in hun financiële ramingen 1 procent van de totale jaarhuur van woongelegenheden te reserveren voor betalingen aan het saneringsfonds in de toekomst. Dit geldt voor de jaarhuur binnen zowel de DAEB- als de niet-DAEB-tak binnen de toegelaten instelling. Voor de jaren na 2022 hoeven corporaties hiervoor geen bedrag op te nemen in de prognoses.
Er zijn op dit moment twee saneringscorporaties (WSG en Vestia) en er loopt één aanvraag tot toekenning van saneringssubsidie (SHH). Een indicatie van de benodigde financiële middelen is, dat voor WSG aanvullend nog een substantieel bedrag nodig is. WSW verwacht dat hierover later dit jaar duidelijkheid ontstaat. De mogelijkheid bestaat dan dat de kosten hiervan in 2018 moeten worden genomen.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS