Minister: "Invoering inkomensafhankelijke huurverhoging goed verlopen"

20.10.13
Minister: "Invoering inkomensafhankelijke huurverhoging goed verlopen"

De problemen met de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging vielen mee en de rijksoverheid is daarvoor niet aansprakelijk. Dat schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer. De minister verwacht in 2014 minder problemen. Aedes vindt dat de minister wel heel luchtig over alle invoeringsproblemen heen stapt.

Problemen rondom de invoering werden met name veroorzaakt door de korte invoeringstermijn, het ontbreken van ervaring bij verhuurders en Belastingdienst, incomplete WOZ-bestanden van gemeenten en woningadministraties die niet up to date waren, schrijft de minister. "Toch kan worden vastgesteld dat er een acceptabel eindresultaat bij de verstrekking van inkomensindicaties en bij het uitbrengen van de inkomensafhankelijke huurverhogingsvoorstellen is behaald." Blok verwacht dat veel minder problemen in 2014 nu de kinderziektes zijn verholpen, er meer tijd is voor voorbereiding en informatieverstrekking en alle betrokkenen ervaring hebben opgedaan.

Volgens Aedes doet de brief onvoldoende recht aan de vele hindernissen die woningcorporaties in 2013 hebben ondervonden bij de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Die hebben er onder meer toe geleid dat 15 procent van de corporaties geen inkomensafhankelijke huurverhogingen konden doorvoeren, terwijl ze dit wel van plan waren.

6000 bezwaarschriften

De Belastingdienst verstrekte in totaal bijna 1,9 miljoen inkomensindicaties. Het huishoudinkomens van 67% was lager dan €33.614, van 11% tussen €33.614 en €43.000, en van 16% hoger dan dan €43.000. De Huurcommissie kreeg ruim 6000 bezwaarschriften binnen. Meer dan 60% daarvan had betrekking op de inkomensafhankelijke verhogingen (meer dan 4%). Bij een derde van de gevallen is uitspraak gedaan. Daarbij is in driekwart van de gevallen de verhuurder in het gelijk gesteld.

Bij de Amsterdamse corporaties hebben zo'n 4.500 huurders bezwaar gemaakt, zo meldde eerder de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Van die 3.250 bezwaarschriften huurverhoging zijn 1.340 bezwaren toegekend en 1.360 bezwaren afgewezen. Ruim vijfhonderd huurders trokken hun bezwaar in. Van de 1.150 overige bezwaren werd tachtig procent afgewezen. In totaal zijn 1.690 bezwaren doorgestuurd naar de Huurcommissie. Volgens de Wijksteunpunten Wonen zijn er veel fouten gemaakt. En zijn huurders op het verkeerde been gezet. Volgens de Federatie hebben zich slechts bij een fractie van alle huuraanzeggingen vergissingen voorgedaan.

De Tweede Kamer bespreekt de evaluatie naar verwachting eind oktober.

ngdienst, incomplete WOZ-bestanden van gemeenten en woningadministraties die niet up to date waren, schrijft de minister." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.