Overslaan en naar de inhoud gaan

Minister: "Invoering inkomensafhankelijke huurverhoging goed verlopen"

Image

De problemen met de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging vielen mee en de rijksoverheid is daarvoor niet aansprakelijk. Dat schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer. De minister verwacht in 2014 minder problemen. Aedes vindt dat de minister wel heel luchtig over alle invoeringsproblemen heen stapt.

Problemen rondom de invoering werden met name veroorzaakt door de korte invoeringstermijn, het ontbreken van ervaring bij verhuurders en Belastingdienst, incomplete WOZ-bestanden van gemeenten en woningadministraties die niet up to date waren, schrijft de minister. "Toch kan worden vastgesteld dat er een acceptabel eindresultaat bij de verstrekking van inkomensindicaties en bij het uitbrengen van de inkomensafhankelijke huurverhogingsvoorstellen is behaald." Blok verwacht dat veel minder problemen in 2014 nu de kinderziektes zijn verholpen, er meer tijd is voor voorbereiding en informatieverstrekking en alle betrokkenen ervaring hebben opgedaan.

Volgens Aedes doet de brief onvoldoende recht aan de vele hindernissen die woningcorporaties in 2013 hebben ondervonden bij de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Die hebben er onder meer toe geleid dat 15 procent van de corporaties geen inkomensafhankelijke huurverhogingen konden doorvoeren, terwijl ze dit wel van plan waren.

6000 bezwaarschriften

De Belastingdienst verstrekte in totaal bijna 1,9 miljoen inkomensindicaties. Het huishoudinkomens van 67% was lager dan €33.614, van 11% tussen €33.614 en €43.000, en van 16% hoger dan dan €43.000. De Huurcommissie kreeg ruim 6000 bezwaarschriften binnen. Meer dan 60% daarvan had betrekking op de inkomensafhankelijke verhogingen (meer dan 4%). Bij een derde van de gevallen is uitspraak gedaan. Daarbij is in driekwart van de gevallen de verhuurder in het gelijk gesteld.

Bij de Amsterdamse corporaties hebben zo'n 4.500 huurders bezwaar gemaakt, zo meldde eerder de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Van die 3.250 bezwaarschriften huurverhoging zijn 1.340 bezwaren toegekend en 1.360 bezwaren afgewezen. Ruim vijfhonderd huurders trokken hun bezwaar in. Van de 1.150 overige bezwaren werd tachtig procent afgewezen. In totaal zijn 1.690 bezwaren doorgestuurd naar de Huurcommissie. Volgens de Wijksteunpunten Wonen zijn er veel fouten gemaakt. En zijn huurders op het verkeerde been gezet. Volgens de Federatie hebben zich slechts bij een fractie van alle huuraanzeggingen vergissingen voorgedaan.

De Tweede Kamer bespreekt de evaluatie naar verwachting eind oktober.