Metro beste oplossing voor IJmeerlijn

14.03.11

Metro beste oplossing voor IJmeerlijn

De aanleg van een metrolijn is de goedkoopste oplossing voor een nieuwe verbinding van Amsterdam-Zuid naar Almere. De eventuele nieuwe brug wordt autovrij. Drie consortia uit de Verenigde Staten (Jacobs/APPM/Posad), Verenigd Koninkrijk (Mott MacDonald/MNO Vervat) en Nederland (Movares) mogen komend jaar de plannen voor een metrolijn door het IJmeer nader uitwerken. Eind 2012 wil het kabinet een besluit nemen over de IJmeerlijn.

IJmeer-verbinding

Een metrolijn die aansluit op het bestaande Amsterdamse metronet is één tot drie miljard goedkoper dan de aanleg van een nieuwe spoorverbinding, zo blijkt uit marktstudies in opdracht van de Werkmaatschappij Almere-Amsterdam. Ook valt er veel geld te besparen door de lijn door het IJmeer deels op een dijk te leggen en niet verder te gaan dan Almere Centrum. Of een brug te combineren met een korte tunnel. Ook zijn er diverse varianten voor de passage van IJburg; bijvoorbeeld onder een boulevard aan de zuidkant van de wijk.

“De markt kiest nadrukkelijk voor de meest logische oplossing. Aansluiting op het bestaande metronet biedt de beste kansen,” zo verklaarde de Amsterdamse wethouder Wiebes van verkeer. Tot komend najaar werken de drie consortia aan een nadere uitwerking van hun voorstellen. Het jaar daarna wordt gebruikt om tot één optimaal plan te komen. 

Drie varianten

De drie geselecteerde consortia gaan allen uit van een metroverbinding. De afgevallen partijen - de consortia Transrapid, Arup en URS/Scott Wilson - kozen voor een magneetmetro, een busbaan en een metro.  Geen van de zes partijen koos voor een spoorverbinding. 

Omdat een metro-systeem letterlijk minder ‘zwaar’ is dan een treinverbinding en aangesloten kan worden op het bestaande metronetwerk, kan een dergelijke oplossing veel goedkoper worden gerealiseerd. Ook een kortere route door het Markermeer en het omzeilen van de dure ‘Diemerzeedijk-passage’ levert een grote besparing op. Het gaat niet alleen om de kosten: de partijen constateren dat Almere per spoor goed wordt bediend, en zien de aanleg van een metro als een waardevolle  aanvulling van het huidige aanbod.

De marktpartijen zien ook geen mogelijkheid een brugverbinding met een tolweg eronder te realiseren. De Tweede Kamer had gevraagd ook deze variant  te onderzoeken. Maar omdat de A1 al wordt verbreed heeft een extra weg volgens de marktpartijen weinig  zin. Het maakt de verbinding bovendien een stuk duurder.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS